Borstvoeding en werken, een haalbare combinatie

De week van 1 tot 7 augustus is uitgeroepen tot Internationale Week van de Borstvoeding.  Borstvoeding wordt door ABA (World Alliance for Breastfeeding Action) enorm gepromoot, en dat is natuurlijk niet zonder reden. Zowel bij de mama als bij de baby heeft het een positief effect op de gezondheid. Maar wat als je terug gaat werken? 
Borstvoedingspauzes
Moeders die terug gaan werken en die met een attest aantonen dat ze nog borstvoeding geven, hebben recht op borstvoedingspauzes. Ze kunnen deze pauzes gebruiken om melk af te kolven of eventueel borstvoeding te geven als hun kindje op een crèche dichtbij gaat.
 
Voor dagen dat de mama meer dan vier uur werkt, is er recht op een pauze van een half uur. Bij meer dan zeven en een half uur werken is er recht op twee pauzes, die op haar vraag gegroepeerd kunnen worden. Het moment waarop de borstvoedingspauze wordt genomen kom je overeen met de werkgever. Het recht is er tot negen maanden na de geboorte. 
 
De pauzes zijn onbetaald, maar de werkneemster ontvangt een uitkering van de mutualiteit. De werkgever moet de pauzes wel meenemen voor de berekening van de vakantieduur van de werkneemster. 
 
Bovendien moet de werkgever een lokaal ter beschikking stellen waarin de moeder in alle rust kan kolven. Het gaat om een onopvallende, goed verluchte, goed verlichte, propere en behoorlijk verwarmde plaats. Een vergaderlokaaltje waar iedereen die voorbij loopt kan binnenkijken zal dus niet volstaan. 
Bijzondere bescherming
Medewerksters die borstvoeding geven (of zwanger zijn) genieten een bijzondere bescherming. Als er sprake is van blootstelling aan agentia of risicovolle arbeidsomstandigheden moet de werkgever preventieve maatregelen nemen. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt deze maatregelen voor, rekening houdend met de specifieke toestand van de medewerkster: 
  • een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of werktijden; 
  • aanpassingen aan de werkpost afgestemd op de toestand van de gezondheid van de medewerkster. 
Zijn zulke aanpassingen niet mogelijk? Dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. De medewerkster geniet in dat geval van de uitkering die voorzien is in het kader van de ziekte-invaliditeitsverzekering. 
 

Gepubliceerd op 31-07-2018

  225