Veiligheid

Brandbeveiliging in oudere gebouwen: onderhoud en controle kan beter

Uit een enquête uitgevoerd door de technologiefederatie Agoria blijkt dat één op de twee brandbeveiligingsfirma’s vindt dat gebouwen in ons land slecht scoren op het vlak van brandbeveiliging. Vooral het onderhoud en de controle van brandbeveiliging in oudere gebouwen kan beter.
Enquête brandbeveiliging
Agoria organiseerde een enquête bij een honderdtal bedrijven in België die gespecialiseerd zijn in brandbeveiliging. Op de vraag of gebouwen in ons land goed scoren op het vlak van brandbeveiliging antwoordt 52 procent negatief. Om de brandbeveiliging te verbeteren, vindt 36 procent een strengere handhaving van de regels noodzakelijk. 23 procent pleit voor strengere uitbatingsvoorschriften zoals verplicht regelmatig onderhoud.

Marc Lambotte, CEO van Agoria, licht toe: “Nieuwe gebouwen scoren weliswaar meestal goed op brandveiligheid, maar er schort iets met de controle van de oudere gebouwen. Zo hebben oudere gebouwen regelmatig geen brandbeveiliging of schort het aan de kwaliteit. ... Bovendien doen sommigen beroep op installateurs die niet volgens de normen werken en de producten niet juist installeren. ... Bespaar niet op brandveiligheid, denk aan het onderhoud en werk samen met betrouwbare partners.”
Brandbeveiliging in oudere gebouwen
Brandbeveiliging bestaat uit drie onderdelen: Wat betreft de constructieve aspecten is het niet altijd evident om in oude gebouwen of geklasseerde gebouwen de voorschriften inzake brandwetgeving toe te passen. Nochtans is er soms een oplossing aanwezig die de voorschriften benadert en daarmee voldoet aan de wetgeving.
Een praktisch voorbeeld hoe men in geklasseerde of oude gebouwen gebruik kan maken van de bestaande elementen om bv. een vluchtweg te voorzien en dit conform de geest van de wetgeving, is uitgewerkt op senTRAL.
FISQ-kwaliteitslabel en FCB-label
De leveranciers en installatiebedrijven gegroepeerd binnen Agoria en Fireforum vzw, waar alle stakeholders vertegenwoordigd zijn, hebben recent een zogenaamd FISQ-kwaliteitslabel voor installateurs (Fire Safety Quality) en FCB-label voor gebouwen (Fireforum Certified Building) ingevoerd.

Bedrijven (installateurs, uitbaters, beheerders, …) met dergelijke labels waarborgen de kwaliteit van brandbeveiligingssystemen vanaf het ontwerp over de installatie tot en met de uitbating ervan (onderhoud en nazorg). Met dit initiatief wil de sector gebouwbeheerders (privaat en publiek) aanzetten om te werken met betrouwbare partners.


Meer info op senTRAL:
Brand, thematische fiche
Brandpreventie – Algemene principes
Keuringen en controles - Basisnormen voor industriële gebouwen (brandveiligheid)
Keuringen en controles - Basisnormen voor niet-industriële gebouwen (brandveiligheid)

Bron: Agoria, Helft brandbeveiligingsspecialisten vindt brandveiligheid van gebouwen onvoldoende, 22 mei 2017
 

Gepubliceerd op 13-06-2017

  275