Veiligheid

Brandpreventiegame voor ziekenhuizen en woonzorgcentra

HoWest en Digital Arts & Entertainment Studios hebben een gratis brandpreventiegame voor ziekenhuizen en woonzorgcentra ontwikkeld. Het spel werd op vraag van AZ Groeninge met steun van de Europese overheid ontwikkeld. 

Context

Een opleiding rond veiligheid is noodzakelijk en verplicht in een ziekenhuis, en in een ruimere context in alle grote instellingen. Het is de bedoeling dat alle personeelsleden weten hoe zij moeten reageren in verschillende situaties waar de veiligheid van personeel en klanten/patiënten in het gedrang komt. Een gestandaardiseerde opleiding rond veiligheid in ziekenhuizen bestaat niet. Elk ziekenhuis organiseert de opleiding gebaseerd op haar eigen criteria. Het spreekt voor zich dat er veel gelijkenissen zijn over de verschillende organisaties heen.

In dit project werd vertrokken van een bestaande dienstverlening, namelijk een theoretische, klassikale opleiding rond veiligheid in het Algemeen Ziekenhuis Groeninge (verder AZ Groeninge) die door al haar medewerkers gevolgd wordt.

Serious game als opleidingstool

Het is niet eenvoudig om personeelsleden van zeer diverse diensten, die daarenboven in zeer verschillende tijdschema’s werken, samen te brengen in groepen om de opleiding te volgen. Bovendien zijn er een aantal onvoorspelbare factoren, zoals bv. een tijdelijk verhoogd aantal sterk zorgbehoevende patiënten op een bepaalde afdeling, waardoor het praktisch onmogelijk is om collectieve opleidingsmomenten te organiseren waarbij alle groepsleden aanwezig kunnen zijn. Dit staat dan weer in schril contrast met het feit dat er wel degelijk momenten zijn waarop de personeelsleden vrij zouden zijn om individueel een opleiding door te nemen. Om te komen tot een efficiëntere organisatie van de opleiding werd geopperd om een serious game als opleidingstool te ontwikkelen die voor iedereen online beschikbaar is. Dankzij het gebruik van een serious game zijn de cursisten actief bezig met het verwerken van informatie. De realiteitswaarde ligt ook hoger in vergelijking met theoretische klassikale opleidingen.

Learning management systeem


De serious game werd gekoppeld aan een Learning Management Systeem waar iedere werknemer opgevolgd en begeleid wordt in zijn/haar leertraject. Dankzij de combinatie van dit nieuwe instrument met contactmomenten voor aanvullende begeleiding werd een diverse vorm van leren, reële ‘blended learning’ bekomen. De medewerkers kunnen kennis verwerven en/of op peil houden. Er kan zelfstandig, op eigen tempo, een opleiding gevolgd worden. In deze vernieuwde dienstverlening kunnen alle medewerkers probleemloos bereikt worden.

Het ontwerpen en realiseren van de game gebeurde via verschillende co-creatiesessies met de doelgroep.

U vindt alle informatie op de website van Howest en op de website van DAE. U kan ook een neutrale versie spelen

Ondertussen werd het spel al in een gepersonaliseerde versie gerealiseerd voor ASZ Aalst, AZ Damiaan, AZ Delta, AZ Oudenaarde, UZ Gent en Provikmo. Per organisatie waren er kleine aanpassingen nodig aan het scenario en infofiches.
 

Gepubliceerd op 26-01-2016

  186