Brandweer: ze verdienen jouw ‘like’!

Zaterdag 4 mei 2019 is het voor het 22e jaar op rij de International Firefighters Day. Deze dag heeft een grote symbolische waarde, zowel voor de openbare brandweerdiensten als voor de diverse privébrandweerkorpsen in het bedrijfsleven. Het is voor iedereen een ideale gelegenheid om even stil te staan bij de gevaren van de job en samen te blijven zoeken naar manieren om de taak zo veilig mogelijk uit te voeren.
Firefighters Day – 4 mei
4 mei is de feestdag van Sint Florian, de patroonheilige van de brandweer en beschermheilige tegen brandgevaar.

De internationale dag van de brandweer is ontstaan uit een tragisch voorval in Linton, 150 kilometer ten westen van Melbourne in Australië. Op 2 december 1998 rukten daar diverse korpsen uit om een grote bosbrand te bestrijden. Vijf brandweermannen wilden water gaan bijtanken toen de wind plots keerde en vlammen hun tankwagen verteerden. De mannen hadden geen schijn van kans op overleven.

J.J. Edmondson, brandweervrijwilligster in Victoria, een kleine staat in Australië, nam aansluitend het initiatief voor de invoering van de internationale dag van de brandweer. Ze riep die dag in het leven om brandweerlui te erkennen, te bedanken en te eren voor hun moed en werk. 
Edmondson verwoordt het zo: “De rol van een brandweerman of -vrouw is er één van toewijding, verbondenheid en opoffering. Ongeacht van welk land je afkomstig bent, welk uniform je draagt, welke taal je spreekt! Als brandweerman of -vrouw vechten we samen tegen één gezamenlijke vijand: het vuur.”
Bewust en veilig op interventie
Deze dag is voor iedereen een ideale gelegenheid om even stil te staan bij het dappere werk van de brandweerlui, maar ook bij de gevaren van hun job. We moeten samen blijven zoeken naar manieren om de taak zo veilig mogelijk uit te voeren. Steeds meer wordt aandacht gegeven aan alle veiligheidsaspecten en in het bijzonder aan het veiligheidsbewustzijn vóór, tijdens en na de interventie. Alle interventies moeten veilig en wel verlopen voor alle betrokken partijen.
Internationaal erkend blauw-rood lint
De kleuren blauw en rood worden internationaal erkend als representatief voor de hulpdiensten.
Ze symboliseren de belangrijkste elementen waarmee brandweerlieden werken: rood voor vuur en blauw voor water.
Door het trots dragen van een blauw-rood lint, door deel te nemen aan een gedenk- of herkenningsevenement of door aanwezig te zijn op een opendeurdag kunnen we onze dankbaarheid tonen aan brandweerlieden.


Kleeftattoos
Verschillende brandweerzones verspreiden kleeftattoos op 4 mei.
Ben je een trotse pompier? Plak jezelf dan vol met vuur en passie, en ook je partner, kinderen, collega's, buren. Op deze manier tonen ze dat ze trots zijn op jou. Post op de ‘Dag van de Brandweer’ een foto op facebook of instagram met #dagvandebrandweer. Laat iedereen je plaktattoo zien en toon zo hoe fier je bent!Doe mee, haak je vast aan de veiligheidstrein en laat zien dat je veiligheid hoog in het vaandel draagt. Een extra schouderklopje uitdelen aan alle vrijwillige en professionele brandweerlieden is zeker op zijn plaats.
Opening nieuwe brandweerkazerne
Zaterdag 4 mei, Dag van de Brandweer, vindt om 14 u een ceremoniële openingsplechtigheid plaats in de hulpverleningszone Noord-Limburg, post Leopoldsburg. Minister Pieter De Crem, gouverneur Herman Reynders en burgemeester Wouter Beke komen er spreken.
Een nieuwe brandweerkazerne, gecombineerd met slimmere technologie, waarborgt een professionele hulpverlening wat de veiligheid van de samenleving ten goede komt.


Foto: Lou Boonen, brandweer Leopoldsburg

Lees ook op senTRAL:
Brand (thematische fiche)
Affiche: Instructies bij brand
Affiche: Brand — Nooduitgang
De brandbestrijdingsdienst in relatie tot interventie
Normenoverzicht – Bescherming tegen brand (ICS 13.220)
 

Gepubliceerd op 02-05-2019

stefaan-onraedt
Kapt. Stefaan Onraedt
Zaakvoerder - Bbrandweerkapitein HVLZNL, SOS Safety
  189