Veiligheid

Breaking news: ISO geeft 9 maanden extra tijd voor ontwikkeling van norm 45001

ISO heeft aan het PC283 9 maanden extra tijd gegeven voor de ontwikkeling van de ISO-norm 45001. De gestelde deadline van 25 oktober 2017 voor de ontwikkeling van de norm wordt dus verschoven!

Wie en hoe wordt de norm ISO 45001 ontwikkeld?

ISO Project Committee PC 283 is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe norm ISO 45001 over veiligheidsmanagementsystemen. Deze projectgroep bestaat uit 65 deelnemende landen. Op 12 mei 2016 was er een stemming in dit Committee over de goedkeuring van de Draft International Standard DIS. 71% van de deelnemers stemden vóór maar dit percentage was onvoldoende om de DIS goed te keuren en over te gaan naar de Final Draft International Standard  FDIS. Daarop werd beslist een nieuwe versie DIS 2 te publiceren. Tegelijk werd overeengekomen de DIS te publiceren als Technical Specification TS. Om dit te doen, was slechts 66% van de stemmen nodig.

Het verloop van het ontwikkelingsproces: van DIS naar positieve stemming op DIS-2

Probleempunten voor de DIS die aanleiding gaven tot een negatieve stemming, die in de DIS 2 werden aangepakt, waren de compliance met de wet- en regelgeving, de wijze van consultatie/participatie van de werknemers, het overeenstemmen van de bijlage met deze van ISO 14001:2015, de definitie van werknemer en gevaar, de indeling van paragrafen 5.4, de indeling van hoofdstuk 6  en het toevoegen in paragraaf 7.3 van het recht van werknemers de arbeidsplaats te verlaten bij ernstig en onmiddellijk gevaar. 

Na de opmaak van de CD2, was er een positieve stemming op 13 juli 2017 op de ISO 45001-2. België stemde vóór. Enkele grotere landen zoals Frankrijk en Duitsland stemden tegen. Na de goedkeuring in het committee ISO/PC283 van ISO/DIS 45001.2 met 53 stemmen voor (of 88% voor wanneer een minimum vereist is van 66,66 %) en 7 negatieve stemmen (of 11 % wanneer er maximum 25 % negatieve stemmen mogen zijn), is het interessant om even enkele punten van deze ISO/DIS 45001.2 aan te halen.  De positieve stemmen zijn bekomen doordat ISO 450001.2 voldoende aandacht geeft aan:

  • de deelname, consultatie en raadpleging van werknemers en hun vertegenwoordigers;
  • het belang van leiderschap en inzet door top management;
  • de verwijzing naar het recht van werknemers om zich te verwijderen van een gevaarlijke situatie, het verstrekken van persoonlijke bescherming en opleiding zonder kosten voor werknemers;
  • de belangrijkste stappen in de OH & S risico preventie benadering;
  • de organisatorische factoren;
  • een proactieve aanpak eerder dan reactieve aanpak, met name wat betreft de opportuniteiten op gebeid van veiligheid en gezondheid;
  • een beter onderscheid tussen OH & S risico's en OH & S kansen enerzijds en risico's en kansen voor het systeem anderzijds;
  • het principe van het voldoen aan de wettelijke vereisten.

De negatieve stemmen op de norm ISO 45001.2 zijn volgens de verantwoording van de nee-stemmers te wijten aan de eerder beperkte aanpak van uitbesteding, contractorarbeid en aannemers in de norm. Ook complexiteit van ISO 45001.2, met name voor de KMO’s, gaf aanleiding tot een negatieve stemming van Frankrijk, Duitsland en Indië.  Ook Engeland, niettegenstaande zijn positieve stem, heeft wat bezwaren tegen de complexiteit van de norm ISO 45001.2, die speciaal een probleem vormt voor de toepassing in de KMO. Duitsland stemde eveneens tegen wegens de reeds genoemde reden van complexiteit voor de KMO maar ook door een gebrek aan een moderne behavior based safety BBS aanpak. Algemene opmerking van verschillende landen was ook dat de in ISO 45001.2 gebruikte terminologie in verband met risico’s en opportuniteiten, kunnen aanleiding geven tot verwarring. 

Hoe moet het verder met de ontwikkeling van de norm ISO 45001?

Nu staat het Project Committee voor de vraag of de aanpassingen van de CD2 enkel betrekking hebben op kleine aanpassingen naar opmaak van de norm, dan wel dat er meer technische bepalingen dienen te worden aangebracht aan de CD2. Hiervoor wordt een stemming voorzien. Deze stemming werd ingepland op 14 september 2017 om de ontwikkeltermijn van de norm op 25 oktober 2017 niet in gevaar te brengen.  Doch, de situatie is heel recent gewijzigd doordat ISO aan het Project Committee PC283 een extra termijn van 9 maanden heeft toegekend om de norm ISO  45001 te ontwikkelen. De einddatum van 25 oktober 2017 wordt zo verlaten. Naargelang enkel kleine aanpassingen qua opmaak dan wel meer technische elementen worden aangepakt, zal er al dan niet een FDIS komen. In het laatste geval komt de norm er ten laatste op 25 juli 2018 (25 oktober met verlenging van 9 maanden). Indien er enkel kleine redactie-aanpassingen moeten gebeuren, kan de norm vrij snel verschijnen na de vergadering van het Project Committee 283 in Malaka in september 2017.  Dit alles zal collegiaal beslist worden op de vergadering in Malaka.
 

Gepubliceerd op 28-08-2017

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  272