Breng risicoanalyses tot op werkvloer met slimme, praktische tools

De Welzijnswetgeving (Codex, boek I, titel 2) verplicht de werkgever tot het invoeren van een dynamisch risicobeheersingssyteem. Sommige bedrijven beschouwen dit “wettelijk document” als een puur administratieve verplichting, als het werkterrein van de preventieadviseur en een beperkt aantal leidinggevenden. De inhoud van dit document stroomt niet door tot op het niveau van de werkvloer. Het blijft verscholen zitten in de PC en wordt meegestuurd als bijlage aan het veiligheidsplan aan opdrachtgevers. Toch is het van belang dat uitvoerende medewerkers op het terrein kennis hebben van de aanwezige risico’s en gevaren. De preventieadviseur kan een aantal slimme praktische tools gebruiken om de risicoanalyses tot op het niveau van de werkvloer te brengen. Zo vermijd je dat risicoanalyses een “papieren tijger” worden…

Tool 1: Project Kick-offmeeting

Vóór een project op te starten worden alle risico’s en bijhorende maatregelen doorlopen en concreet toegelicht. Indien een hoofdcontractor onderaannemers inschakelt voor specifieke werken, is het aangewezen dat ook zij hun risico’s en beheersmaatregelen toelichten. Op die manier beantwoordt de hoofdcontractor aan een onderdeel van de wetgeving “Werken met derden” (Welzijnswet, hfdst. IV, afd. I, art. 9, paragraaf 1, 1° en 3°) waarin wordt gesteld dat informatie over risico’s en maatregelen moet worden uitgewisseld.

Tool 2: Repetitieve VR-training

Met behulp van nieuwe technologieën zoals VR-brillen kunnen uitvoerende medewerkers (periodiek) worden getraind in het herkennen van risico’s. Zij leren hierdoor te anticiperen op risico’s, waardoor het aantal incidenten/ongevallen in de reële werktijd gevoelig kan dalen. Tevens kunnen zij in een veilige omgeving een aantal werksituaties en/of veiligheidsprocedures op voorhand inoefenen.

Tool 3: Dagelijkse startwerkbespreking

Elke werkdag vóór aanvang van het werk overloopt de leidinggevende alle uit te voeren werkzaamheden met vermelding van de voornaamste risico’s en maatregelen. Ook specifieke risico’s (denk aan bepaalde omgevingsrisico’s en/of invloeden van weer en wind) worden gecommuniceerd zodat alle aanwezige betrokkenen op de hoogte zijn gebracht.

Tool 4: Last Minute Risico Analyse

Misschien nog het meest krachtige instrument dat de laatste jaren is ontwikkeld. Op de werkvloer zelf, vlak vóór aanvang van de werkzaamheden, worden de voornaamste risico’s overlopen en wordt kritisch gekeken of de bestaande maatregelen voldoende zijn om de werken veilig te laten verlopen. Sommige bedrijven hanteren hiervoor invulboekjes en/of checklists, anderen sommen de voornaamste risico’s op d.m.v. een zakkaartje. De oefening kan individueel gebeuren. Maar een groepsdynamiek zorgt voor meer kritische ogen, verschillende opinies en inbreng van ervaren arbeiders tegenover startende medewerkers.
Auteur: Marc De Locht

Lees meer op senTRAL: Risicoanalyses
 

Gepubliceerd op 01-10-2019

  59