Brengt de coronacrisis de restauratie van de Notre-Dame in gevaar?Precies een jaar geleden verwoestte een brand in de Notre-Dame in Parijs zowat het volledige dak van de kathedraal. Door het coronavirus liggen de herstellingswerken nu al weken stil.
 

De brand vernielde naar schatting twintig procent van de middeleeuwse kathedraal. Het dak is het zwaarst beschadigd.

De herstellingswerken zijn nog niet gestart. De nadruk werd in eerste instantie gelegd op het stabiliseren, schoonmaken en bijeenrapen van de brokstukken.

De werken verlopen traag en moeizaam, want de werf heeft al twee keer onverwacht stilgelegen. De eerste keer gebeurde dat in de zomer toen alles gereinigd moest worden en er zoveel giftig lood was vrijgekomen dat het volgens de arbeidsinspectie te gevaarlijk was om voort te werken.

Nu liggen alle werkzaamheden stil sinds 16 maart door het coronavirus.

Corona: een bedreiging voor de kathedraal?

Net voor het ingaan van de coronamaatregelen zou een cruciale en gevaarlijke fase van de werkzaamheden beginnen.

In de (nu verwoeste) torenspits stond, al voor de brand uitbrak, een reusachtige metalen stelling om restauratiewerken mogelijk te maken. In de vuurzee van een jaar geleden is die stelling helemaal verwrongen geraakt en gedeeltelijk gesmolten; de buizen zijn met elkaar versmolten.

Nu bestaat de vrees dat die stelling, een labiel en moeilijk te verwijderen gevaarte van vijfhonderd ton, het alsnog begeeft (bijvoorbeeld tijdens een storm of onweer) en naar beneden valt. Dat kan op zijn beurt leiden tot het verder instorten van het gewelf en een essentieel deel van de kerk bij de kruising van het dwarsschip met de hoofdbeuk.

De werken om de stelling te verwijderen zouden half maart eindelijk beginnen, precies het moment dus van het losbarsten van de coronacrisis. Door het extra uitstel van de werken blijft de onstabiele situatie duren.

Wat nu tot post-corona?
De site wordt nu vanop afstand met camera’s in de gaten gehouden.

Er zijn ook een honderdtal sensoren ingebouwd die constant meten of alles nog op zijn plaats blijft.

Eén keer per week gaat een team naar boven om alles extra te controleren, met lasers en op zicht. Naast een helm en pak tegen loodvergiftiging dragen ze nu ook mondmaskers tegen Covid-19.

De laatste inspecties geven hoop: alles blijft voorlopig goed op zijn plaats.

 
(foto: Nivenn Lanos - Unsplash)
 

Auteur: Ann Gysens

Gepubliceerd op 15-04-2020

  53