Brits bouwbedrijf beboet wegens niet uitvoeren van asbestanalyse

Het Britse gerecht heeft een projectontwikkelaar in residentieel vastgoed veroordeeld tot het betalen van een boete. De projectontwikkelaar had het nagelaten om de verplichte asbestanalyse uit te voeren voor de aanvang van een renovatieproject. 
 

Foto: ©Fotolia - Ecology
 
Het bedrijf vatte de renovatiewerken aan in december 2017, aan een pand in Londen. De HSE-inspectie ontdekte dat de bedrijfsleider de werken had gestart zonder op voorhand de verplichte asbestanalyse uit te voeren.
 
De inspectie legde de werken stil en liet alsnog een asbestanalyse uitvoeren. De resultaten van deze analyse tonen aan dat het bedrijf een asbesthoudend plafond verwijderd heeft, zonder de werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Een voorafgaand asbestonderzoek had deze risicovolle blootstelling kunnen voorkomen. 
 
Westminster Magistrates’ Court heeft de werkgever schuldig bevonden aan het overtreden van de wetgeving rond asbestcontrole en legt een boete op van £ 16000. Bovendien moet de werkheven £ 4940,40 aan kosten terugbetalen. 
 
HSE inspecteur Jenny Morris zei na de hoorzitting: "De werkgever had het risico van de blootstelling aan asbest zo gemakkelijk kunnen voorkomen, als hij een geschikte asbestbeoordeling had uitgevoerd om de aanwezigheid van asbest in het pand te identificeren voor de start van de renovatiewerkzaamheden. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat de HSE-inspectie niet zal aarzelen om passende handhavingsmaatregelen te nemen tegen diegenen die niet voldoen aan de wettelijk verplichte standaarden."
 
De Belgische wetgeving rond het uitvoeren van de asbestinventaris zit vervat in boek VI, titel 3 van de Codex
 
Meer info op senTRAL: 
 

Gepubliceerd op 07-12-2018

  198