Veiligheid

Brochure "Sociale verkiezingen 2016" beschikbaar

Elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden georganiseerd om de vertegenwoordigers van de werknemers aan te duiden in de inspraakorganen van de ondernemingen, met name de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 9 en 22 mei 2016.

De verkiezingen moeten georganiseerd worden in de ondernemingen volgens zeer precieze regels. Een nieuwe brochure, terug te vinden op de website van de FOD WASO, werd opgesteld zodat de ondernemingen zich kunnen voorbereiden op de verschillende stappen van de procedure en zodat zij kunnen beschikken over een praktische gids doorheen deze stappen.

De link naar de webapplicatie sociale verkiezingen in de brochure zal actief zijn vanaf de maand november 2015. Een afzonderlijke brochure die specifiek gewijd is aan het gebruik van de webapplicatie, wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de FOD WASO.

U vindt de brochure betreffende de sociale verkiezingen via deze link op de website van de FOD WASO.

Gepubliceerd op 23-07-2015

  259