Veiligheid

Brochures over werkhervatting na langdurige afwezigheid

Het aantal langdurige afwezigheden om medische redenen kent een toename, en ook de duur ervan stijgt. De voornaamste oorzaken van deze afwezigheden zijn psychische stoornissen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Maar terug aan het werk na een lange afwezigheid om medische redenen, hoe gaat dat precies? Ter ondersteuning heeft de FOD WASO twee brochures uitgegeven. Eén brochure richt zich tot werkgevers en hun beleid gericht op werkhervatting. Een tweede brochure richt zich tot werknemers die terug aan het werk willen na een lange afwezigheid om medische redenen.

Brochure voor werkgevers

Ter preventie van langdurige afwezigheid is een beleid gericht op werkhervatting essentieel. Een dergelijk beleid speelt in op de belemmerende factoren en zal mogelijkheden tot vroegtijdige werkhervatting creëren. De FOD WASO bracht in mei ter ondersteuning een nieuwe brochure uit: “Terug aan het werk. Brochure voor werkgevers: werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen.“

De brochure biedt een antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe en waarom een beleid opzetten gericht op werkhervatting?
  • Wie heeft welke verantwoordelijkheid?
  • Hoe de taken verdelen?
  • Hoe werk ik aan een concreet plan van aanpak?
  • Hoe een werkhervattingstraject opstellen op maat van de werknemer?

U vindt de brochure voor werkgevers op de website van de FOD WASO.

Brochure voor werknemers


Daarnaast verscheen ook een brochure “Terug aan het werk. Brochure voor werknemers: terug aan het werk na een lange afwezigheid om medische redenen”. Iedereen wil liefst gezond en fit naar het werk. Maar de werkelijkheid is soms anders als je om medische redenen niet meer aan de slag kan.

Hoe langer je afwezig bent, hoe kleiner de kans dat je het werk succesvol hervat bij dezelfde werkgever. Deze brochure kan een werknemer helpen om de drempels in het werkhervattingstraject aan te pakken en geeft een antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe moet ik me ziek melden;
  • Welke informatie geef ik aan mijn werkgever;
  • Wat gebeurt er tijdens mijn afwezigheid met mijn job;
  • Hoe keer ik terug naar het werk als ik hersteld ben?

U vindt de brochure voor werknemers op de website van de FOD WASO.
 

Gepubliceerd op 29-07-2015

  600