Cabinepersoneel in de luchtvaart wordt onvoldoende geïnformeerd over kosmische straling

 

Belgische piloten en cabinepersoneel krijgen van luchtvaartmaatschappijen te weinig informatie over de mogelijke risico’s van kosmische straling. Dat blijkt uit een recente enquête van de nucleaire waakhond FANC en BeCA, de beroepsvereniging die ongeveer 600 Belgische lijnpiloten verenigt.

 

De enquête werd gehouden bij Belgische piloten en cabinepersoneel. Van de ongeveer 4.000 luchtvaartmedewerkers die blootgesteld kunnen worden aan kosmische straling tijdens vluchten, vulden zo’n 400 mensen de enquête in.

Kosmische straling

Het gaat hier over de natuurlijke, ioniserende straling uit de ruimte. Slechts een kleine fractie van die straling bereikt het aardoppervlak, maar als je hoger in de atmosfeer gaat (zoals wanneer je in een vliegtuig op grote hoogte zit), wordt ook de blootstelling hoger.

Bovendien neemt rond de polen de bescherming door het magnetisch veld van de aarde af. Cabinepersoneel moet daarom worden gemonitord op de inname van ioniserende straling.

Resultaten en actieplan

De belangrijkste conclusies uit de enquête kunnen als volgt worden samengevat:

  • Medewerkers krijgen te weinig informatie over de mogelijke risico’s van blootstelling aan kosmische straling. Liefst 66% van de respondenten stelt dat hun werkgever hen nooit heeft geïnformeerd over de blootstelling aan kosmische straling.
  • Medewerkers zijn niet voldoende op de hoogte van hun eigen blootstellingswaarden. Slechts 13% van de respondenten zegt dat ze de informatie over hun persoonlijke blootstellingswaarden rechtstreeks ontvangen van hun werkgever. Bijna een derde verklaart dat die informatie niet beschikbaar is, en in 55% van de gevallen is de informatie wel ergens raadpleegbaar maar moet de medewerker zelf het initiatief nemen om ze te consulteren.
  • Vrouwelijke personeelsleden worden onvoldoende geïnformeerd over de risico’s voor het ongeboren kind in geval van zwangerschap. De meeste zwangere personeelsleden (83%) stoppen met vliegen van zodra ze hun zwangerschapsverklaring hebben ingediend bij hun werkgever.
  • 9% blijft nog vliegen na de zwangerschapsverklaring en 8% meldt de zwangerschap pas later, om te kunnen blijven vliegen en zo minder loonverlies te lijden. De helft van de vrouwen werd niet geïnformeerd door hun werkgever over de stralingsrisico’s voor ongeboren kinderen of het belang van het zo vroeg mogelijk melden van een zwangerschap.

Het FANC zal een actieplan uitwerken, zodat medewerkers die worden blootgesteld aan ioniserende straling uit de ruimte beter en correct geïnformeerd worden.

FANC denkt in de eerste plaats aan volgende maatregelen:
  • De luchtvaartmaatschappijen zullen worden gesensibiliseerd rond hun plicht om hun personeel te informeren over de stralingsrisico’s, over de mate van blootstelling en over het verhoogde risico voor zwangere vrouwen.
  • Het FANC zal informatiepakketten ontwikkelen en verspreiden, en ook de goede praktijken uit binnen- en buitenland promoten.
  • Ook arbeids- en luchtvaartartsen zullen bijkomende informatie ontvangen. Bovendien zal het contact tussen luchtvaartartsen en arbeidsartsen (die erkend zijn voor het medisch toezicht op personen die op hun werk zijn blootgesteld aan ioniserende straling) worden gestimuleerd

    Meer op senTRAL:

Belangrijkste bronnen van stralingsblootstelling

- Basisprincipes stralingsbescherming 

- Vorming en plichten van werknemers en externe werkers


 

Gepubliceerd op 04-02-2020

  41