Veiligheid

Campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" van start in België

In aanwezigheid van vicepremier en minister van Werk, Kris Peeters, werd op 21 april 2016 het startschot gegeven voor de nieuwe, 2 jaar durende campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU_OHSA).

In 2030 zal de beroepsbevolking voor minstens 30% bestaan uit werknemers tussen 55-64 jaar oud. Bovendien gaat in België, net als in andere EU-Lidstaten, de pensioenleeftijd omhoog en dus staan we vandaag voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen langer kan werken en tegelijk ook beter kan werken. Want er zijn sterke aanwijzingen dat werken goed is voor de lichamelijke- en geestelijke gezondheid, als de juiste arbeidsomstandigheden voorzien zijn.

“De doelstelling van de Belgische regering rond “werkbaar en wendbaar werk” past helemaal in deze Europese strategie, zo stelt vicepremier en minister van Werk, Kris Peeters. Er moeten meer mensen langer aan de slag, maar op zo’n manier dat het voor iedereen doenbaar is. Preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen zijn vandaag essentieel in het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, en dit tijdens de ganse loopbaan. Ik ben voorstander van een holistische of algehele benadering, zoals EU-OSHA bepleit, waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die de veiligheid en de gezondheid op het werk kunnen beïnvloeden, zoals de balans werk-privé, motivatie, werkomgeving, opleidingen, loopbaanontwikkeling en leiderschap. We mogen niet vergeten dat volgens schattingen de kost van een gebrekkig preventiebeleid tussen 2,6 en 3,8% van het bruto binnenlands product varieert2. Deze campagne is dus bijzonder relevant en draagt bij tot het welzijn van de werknemer maar ook tot het succes van onze bedrijven”.

De preventie van arbeidsongevallen, gezondheidsproblemen en beroepsziekten gedurende de ganse loopbaan is essentieel omdat de gezondheid van mensen op latere leeftijd beïnvloed wordt door werkomstandigheden in het verleden. Risicoanalyse waarbij rekening wordt gehouden met leeftijdsdiversiteit vormt dan ook de hoeksteen voor preventie. Zo is bij jongere werknemers bijvoorbeeld het gebrek aan ervaring kenmerkend, terwijl bij oudere werknemers onder meer fysieke belasting grote risico’s met zich kan meebrengen.

Campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

Gedurende 2016 en 2017 voert EU-OSHA campagne om mensen meer bewust te maken van het belang van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens het hele beroepsleven. Een duurzaam arbeidsleven is immers goed voor het personeel, het bedrijf en de samenleving als geheel.

De campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden”, die van start gaat in april 2016, heeft 4 doelstellingen:

  •  bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;
  •  preventie van gezondheidsproblemen tijdens het gehele beroepsleven;
  •  aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers veiligheid en gezondheid op het werk kunnen beheren in het licht van een verouderende beroepsbevolking;
  •  bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken.

Samenwerking tussen werkgevers, managers en werknemers is de sleutel tot succes om productief én gezond te werken op iedere leeftijd. De campagne reikt hiervoor richtlijnen aan, gebaseerd op best practices die vandaag al bestaan.

Succesfactoren die worden vastgesteld zijn:

  •  een goede inrichting van de werkplek,
  •  preventie van arbeidsongeschiktheid,
  •  werknemers laten deelnemen aan opleidingen,
  •  samenwerking tussen personeelsbeheer en het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk,
  •  bevorderen van het zogenaamde “werkvermogen”, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de werkeisen en de individuele eigenschappen van de werknemer

De preventie van arbeidsongevallen, gezondheidsproblemen en beroepsziekten gedurende de ganse loopbaan is essentieel omdat de gezondheid van mensen op latere leeftijd beïnvloed wordt door werkomstandigheden in het verleden. Risicoanalyse waarbij rekening wordt gehouden met leeftijdsdiversiteit vormt dan ook de hoeksteen voor preventie. Zo is bij jongere werknemers bijvoorbeeld het gebrek aan ervaring kenmerkend, terwijl bij oudere werknemers onder meer fysieke belasting grote risico’s met zich kan meebrengen.

Frank Dehasque van het Belgisch Focal Point van EU-OSHA: “Een duurzaam arbeidsleven en een welzijnsbeleid dat gericht is op mensen kan heel wat voordelen opleveren: het personeel blijft gemotiveerd, ziekteverzuim en personeelsverloop nemen af en er zijn meer mogelijkheden tot talentontwikkeling voor alle leeftijden. Het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk verbetert dus niet alleen de gezondheid van de individuele werknemer, het kan ook de productiviteit en kosteneffectiviteit van de organisatie vergroten.”

Meer info:
https://healthy-workplaces.eu/nl/campaign-materials/guide
https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-campaigns
 
Meer info op senTRAL:
Werkbaar werk is een gezonde voedingsbodem voor langer werken, Nieuws
Belang van welzijn op het werk, In de Praktijk
Meer informatie over Europa en Welzijn op het werk


Gepubliceerd op 09-05-2016

  453