Veiligheid

Co-Prev en CESI doorbreken de stilte over de financiering van externe diensten.

De CESI (EDPBW) en Co-Prev, Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, hebben besloten om te reageren op de inhoud van het sociaal akkoord van de Groep van 10, waarin voorzien is om de bijdrage voor preventie te verminderen.

De sociale partners verenigd rond de Groep van 10, hebben een akkoord gesloten bestaande uit twee luiken: de wijziging van het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de wijziging van het systeem van de werkgeversbijdragen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Hierbij gaat het dus om de financiering van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Volgens het CESI, “In het tweeledig akkoord aanvaarden de werkgevers om de kosten van het SWT te blijven dragen op voorwaarde dat de preventiebijdragen van de bedrijven bevroren of zelfs verminderd worden. De vakbonden zijn blijkbaar van mening dat de brugpensioenen belangrijker zijn dan het welzijn op het werk van de werknemers.”

CESI en Co-Prev vrezen dat de inwerkingtreding op 1 januari 2016 van het KB van 24 april 2014 hierdoor in gedrang komt. Sommige nieuwe taken voor arbeidsgeneesheren van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn voorzien in dit KB:
  • aanpak van de psychosociale problematiek,
  • de preventie van burn-out,
  • een multidisciplinaire benadering,
  • re-integratie van ouderen en personen met een beperking,
  • aanmoedigingen van langer werken,
  • de mobbing-problematiek, enz.
Een andere vrees van beide organisaties: “de KMO’s  zullen inboeten op het vlak van veiligheid en gezondheid voor hun werknemers, de sociale partners dringen al sinds 2009 aan om de werking van de preventiediensten in KMO’s te versterken.”

Tot slot, concluderen ze: “dit akkoord vernietigd de inspanningen die gemaakt zijn de afgelopen 20 jaar op vlak van preventie op het werk, en bovendien eveneens de reputatie van België op vlak van preventie en veiligheid op het werk.”
 
 

Gepubliceerd op 30-03-2015

  119