Veiligheid

Code van goede praktijk: Werken in besloten ruimten

Op 22 september 2015 werd door Agoria in Brussel een code van goede praktijk voor werken in besloten ruimten voorgesteld. De code moet een houvast bieden voor werkgevers die hun mensen in besloten ruimten laten werken.

Typische voorbeelden van besloten ruimten zijn silo's, ondergrondse opslagplaatsen, kruipkelders enz.

De code van goede praktijk gaat in op het wettelijk kader, op de kenmerken van besloten ruimten, en op de risico's en preventiemaatregelen bij werken in besloten ruimten.

Er wordt ook ingegaan op de vraag of er bij elke besloten ruimten een toezichter of manwacht vereist is, of dat er soms kan worden volstaan met alleen maar elektronisch toezicht.

De code is vanaf donderdag te downloaden op de website van Agoria.

Ook op senTRAL vindt u veel informatie over dit thema, bijvoorbeeld door te zoeken op "werken in besloten ruimten".

Gepubliceerd op 23-09-2015

  246