Codex wordt bijna 2 jaar: Verwijst u er al naar?

De Codex over het welzijn op het werk verscheen op 2 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 12 juni 2017. U kreeg 2 jaar de tijd om uw formulieren en documenten aan te passen. Niet langer vermeldingen naar “het KB op het welzijnsbeleid” of het “KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers”, maar Codex I.1, Codex I.2 en Codex I.4. De overgangstermijn loopt af op 12 juni 2019.

De Codex over het welzijn op het werk bracht de bepalingen van de verschillende koninklijke besluiten, die sinds 1993 werden uitgevaardigd op basis van de welzijnswet van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek. Hierbij werd niet geraakt aan de inhoud van de teksten, maar werden wel een aantal aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te bevorderen. Er werd niet aan de inhoud geraakt - wel werden een aantal aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te bevorderen. Bovendien werd ook aandacht besteed aan de uniformisering van begrippen en ook de discordanties tussen de Nederlandse en de Franse teksten werden weggewerkt.

Omdat er in de Codex over het welzijn op het werk een volledig nieuwe structuur en nummering wordt gebruikt, is het de taak van elke instelling en onderneming om de formulieren en documenten die verwijzen naar de oude koninklijke besluiten aan te passen. Hiervoor werd een overgangstermijn voorzien van twee jaar.

Deze overgangstermijn loopt nu dus af op 12 juni 2019.

Zijn alle aanpassingen van de verwijzingen nog niet gebeurd? In de handige concordantietabel vindt u de vergelijking tussen de oude en de nieuwe nummering van de artikels.
 

Gepubliceerd op 07-05-2019

  267