Veiligheid

Concrete actiepunten voor werken met bitumen

Als je regelmatig werkt met bitumen, verhoogt de kans op een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Dr. Sterckx, arbeidsgeneesheer bij Mensura, deed diepgaand onderzoek naar de blootstelling aan bitumendampen tijdens de productie van bitumen dakbedekkingsmaterialen, en heeft een aantal actiepunten geformuleerd.
 
Wat is bitumen?
Bitumen is een restproduct dat overblijft na destillatie van aardolie. Bitumen en bitumineuze producten worden vaak gebruikt voor hun hechtings- en waterdichtende eigenschappen.  Het wordt vaak gebruikt in de productie van asfalt en bij dakbedekkingen. Ook spelen ze een belangrijke rol in de wegenbouw.

Bitumen in toepassingen (bv. op de weg of op het dak) is een inert materiaal en vormt geen gevaar voor de gezondheid van de mens. Tijdens opslag, transport en toepassing van bitumen wordt het verhit tot hoge temperaturen. In dat geval zijn er dus wel gevaren voor werknemers die met bitumen werken.
 
Actiepunten
• Houd de beroepsmatige blootstelling aan dampen van bitumen zo laag mogelijk.
• Start met een risicoanalyse chemische en carcinogene agentia op maat van het bedrijf.
• Doe metingen, voer monitoring uit en verzeker de opvolging. 
 
Wat zijn de gevolgen van blootstelling?
• Herhaaldelijk langdurig huidcontact met bitumen kan leiden tot huidaandoeningen als roodheid, prikkeling en ontstekingsverschijnselen.
• Door de hoge temperatuur van vloeibaar bitumen kan spatten of morsen ernstige brandwonden geven.
• Er zijn aanduidingen in de literatuur dat blootstelling aan bitumendampen kankerverwekkend zou kunnen zijn.
 
Hoe beschermen?
• Hou de toepassingstemperaturen zo laag mogelijk.
• Probeer rekening te houden met de windrichting.
• Gebruik geen teer, maar enkel bitumen afkomstig van petroleum.
• Zorg bij werken in besloten ruimtes voor ventilatie, gebruik een rookvangsysteem of draag een ademhalingsmasker met filter type A2P3 (bescherming tegen vaste en vloeibare aerosolen).
• Draag veiligheidsschoenen (hoog aansluitend, goed gesloten) of laarzen met hittebestendige zolen.
• Vermijd contact met de huid en de ogen (denk bv. aan hittebestendige handschoenen, kledij die het hele lichaam bedekt of adembescherming).
• Was je handen voor het eten, neem een douche na het werk, laat je werkkleding regelmatig wassen en neem ze niet mee naar huis.

Een voorbeeld van een Risicoanalyse gevaarlijke producten (bouwwerf) staat op senTRAL.
 

Gepubliceerd op 03-09-2015

  362