Veiligheid

"Connected" spoorwegpersoneel de oplossing om veiligheid te verbeteren?

Volgens de European Railway Agency (ERA), blijft de trein het veiligste passagiersvervoer na het vliegtuig. Wel moet de veiligheid voortdurend worden verbeterd om tragedies te voorkomen zoals Buizingen dat nog vers in ons collectieve geheugen zit.

Het spoor slijtage en de aanwezigheid van voorwerpen op de sporen vormen risicofactoren bij spoorwegongevallen. Het is daarom belangrijk om de reactietijd van de interventies van technici belast met veiligheid te verminderen.

Eén van de preventieve maatregelen is te zorgen dat informatie, verzameld van rondgangen, snel gecommuniceerd wordt. 

Op hogesnelheidslijnen wordt bewaking op afstand via sensoren en "connected devices" onderzocht. Dit zou het werk van technici kunnen transformeren.

Volgens Emmanuel Gadenne, Sopra consultant voor Steria, "Een ganse dag rondlopen om afwijkingen op te sporen, het is niet de meest opwindende job. Door technici in te schakelen bij een waarschuwing van een connected device wordt de taak van de technici vergemakkelijkt".

Het uitrusten van spoorwegpersoneel met connected devices (vb smartwatch) zou veel mogelijkheden bieden:
  • Informatie direct en nauwkeurig naar boven stroomlijnen ;
  •  Interacties tussen collega's optimaliseren ;
  •  Verwittigen in geval van problemen zonder het alarmsignaal te moeten activeren ;
  • Preventie inzake extreme omgevingstemperaturen, door het automatisch meten van blootstelling van een werknemer aan warmte/koude ;
  •  …


Dankzij connected devices, zoals vb een smartwatch, zouden de arbeidsomstandigheden van de technici minder zwaar zijn en dit zou de invulling van hun taken eveneens kunnen veranderen. 

Echter, de return on investment op financieel, maatschappelijk en milieu aspect heeft een grote invloed op de keuze van de digitale verwerking. 

Zich bewust van deze uitdaging heeft het bedrijf, Sopra Steria, een iteratieve methode opgezet door de realisatie van Proofs of Concept, experimenteren en associatie met gerenommeerde bedrijven en startups.
Met als doel, via de opkomst van hoogwaardige oplossingen, het transport van morgen op een nog veiligere manier te transformeren.  

Bron : « Transport : Sopra Steria, aide de camp des opérateurs ferroviaires dans leur transformation digitale »

Meer info op senTRAL :
 

Gepubliceerd op 24-10-2016

  316