Contactonderzoek en quarantaine in de onderneming

De arbeidsarts krijgt een belangrijke coördinerende rol bij de contactopsporing en indijking van de Covid-19-verspreiding binnen ondernemingen. In dat kader zullen arbeidsartsen toegang hebben tot het ‘eHealth’-platform van de federale overheid dat een faciliterende rol speelt op het vlak van elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg.
 

De rol van de arbeidsarts in contact tracing wordt geïntegreerd in de richtlijnen van Sciensano.

Het belang van contact tracing op de werkvloer kan niet overschat worden. Het is een van de belangrijkste methodes om de verspreiding van het Covid-19-coronavirus tegen te gaan. Ook de quarantainemaatregel is een zeer belangrijk wapen in de strijd tegen de pandemie. Zowel voor werkgevers als werknemers is het cruciaal om goed op de hoogte te zijn van alle ins en outs van beide maatregelen.

Aangezien de arbeidsartsen hierin een centrale rol vervullen, zijn de externe diensten voor welzijn op het werk een belangrijke speler in dit scenario. IDEWE heeft reeds twee informatiefiches samengesteld om de werking van contactonderzoek en quarantainemaatregelen uit te leggen.

Contactonderzoek bij coronabesmetting
 Een externe dienst kan op twee manieren betrokken worden bij het contactonderzoek:
  • ofwel wordt de externe preventiedienst via het regionale callcenter op de hoogte gebracht
  • ofwel verwittigt een werkgever zelf de externe dienst zodra een van zij werknemers positief blijkt te zijn

In beide gevallen zal  een arbeidsarts deze mensen contacteren, het risico voor hun collega’s inschatten en de nodige actie ondernemen om een mogelijke virusverspreiding te voorkomen.

Spelregels voor quarantaine

De beslissing om een werknemer in quarantaine te plaatsen kan een gevolg zijn van het contactonderzoek. Dankzij deze maatregel vermijdt u als werkgever dat een besmette werknemer (of een werknemer die met een besmet persoon contact had) andere mensen besmet.

Dit scenario kan op verschillende manieren verlopen:

  • een werknemer test zelf positief
  • een werknemer heeft een hoogrisicocontact (gehad)
  • een werknemer leeft samen met een hoogrisicocontact samenleeft

In alle gevallen zal geëvalueerd moeten worden wanneer quarantaine echt nodig is. Dat kan gebeuren aan de hand van een beslissingsboom, zoals uitgetekend in deze informatiefiche van IDEWE.

bron: IDEWE

 

Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 16-11-2020

  22