Veiligheid

Convenant voor veiliger land- en tuinbouw

Op 23 oktober 2015 sloten de Minister van Werk, de FOD WASO en diverse organisaties in de land- en tuinbouwsector een convenant inzake welzijn op het werk en arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw.

Het convenant werd ondertekend door volgende partijen:

 • Minister van Werk Kris Peeters
 • FOD WASO
 • Boerenbond
 • AVBS (beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening)
 • FWH (Fédération Wallonne Horticole)
 • FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture)
 • Werknemersorganisaties van het Paritair Comité voor de Land- en Tuinbouw
 • Prevent Agri Wallonië
 • Prevent Agri Vlaanderen

Actiegebieden

De ondertekenende partijen zullen, in overleg met het Begeleidingscomité, hun aandacht richten op vier actiegebieden:

 • Ondersteunen van ontwikkeling van welzijnsbeleid en uitwerken van actieplan over meerdere jaren
 • Ontwerpen van een of meerdere methodes om bedrijven individueel te screenen op het vlak van welzijnsrisico’s in het algemeen en risico’s inzake veiligheid en gezondheid op het werk in het bijzonder
 • Organiseren van opleidingen, vormingen en demo’s inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk en het ontwikkelen van verschillende modules wat risicobeheersingssystemen betreft
 • Uitwerken van een sensibiliseringsplan om de veiligheid en gezondheid op het werk in de land- en tuinbouw onder de aandacht te brengen (nieuwsbrief, brochures, filmpjes, ...)

Gepubliceerd op 11-12-2015

  220