Corona: remote-auditing en transitieperiode van OSHAS 18001 naar ISO 45001De coronapandemie heeft een grote impact op het uitvoeren van certificatie-audits voor kwaliteit-, veiligheids- en milieumanagementsystemen (ISO 9001, ISO 45001 en ISO 14001).  Zeker voor certificatie-audits, in iets mindere mate voor toezichtsaudits, dienen de nodige afspraken te worden gemaakt tussen geauditeerde organisatie en de certificatie-instelling. Hierbij moeten vele formele elementen worden nageleefd qua audittermijnen, het auditeren vanop afstand en/of de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. Voor de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 geeft het International Accredidation Forum IAF een uitstel van 6 maanden. Ook worden de beperkingen voor audits op afstand – het remote auditing – door het IAF tijdelijk opgeheven.

Transitie van OSHAS 18001 naar ISO 45001 

Normaal gezien zijn de bestaande OHSAS 18001-certificaten geldig tot 12.03.2021 of drie jaar na publicatiedatum van ISO 45001. Na deze overgangsperiode zijn deze OHSAS 18001-certificaten nietig en dienden ze voor deze tijd te worden omgezet naar een ISO 45001-certificaat. De veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001 is op 12.03.2018 verschenen, waardoor de OHSAS 18001 certificaten dus op 12.03.2021 op verval kwamen.
Door de onvoorziene omstandigheden samenhangend met de coronapandemie volgens ID 3 ‘Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting Conformity Assessement Bodies’ heeft het International Accreditation Forum IAF deze overgangsperiode verlengd met een periode van 6 maanden. Hierdoor kunnen OHSAS 18001-certificaten nog geldig blijven tot 30 september 2021.
ID’s zijn dus informatieve documenten uitgegeven door het IAF. MD’s zijn ‘mandatory documents’ en zijn dus verplicht.
Remote auditing: tijdelijke versoepeling voor V&G-managmentsystemen

Een andere wijziging door de coronapandemie is een tijdelijke opheffing van het verbod van remote-auditing volgens MD 4 ‘Mandatory document for the use of information and communication technology ICT for auditing purposes’ voor ISO 45001 en/of VCA op projectlocaties bij certificatieaudits. Punt 4.5 van MD5 ‘Determination of audit time of quality, environmental and occupational, health and safety management systems’ voorziet immers dat voor veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteemaudits (OH&SMS of Occupational Health and Safety Managementsystems) moet beperkt worden tot het nazicht van documenten en het uitvoeren van interviews. 
Voor het auditeren van processen en voor het auditeren van de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s daarentegen, voorziet deze MD 5 audits in real-live (verbod op remote-auditing).   Tijdens de corona-pandemie daarentegen, is ook remote auditing toegestaan van de processen en risico’s (volgens MD5:2019, die normaal pas van 7 mei in werking kwam).  Beperkingen op gebied van remote-auditing voor veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen zijn dus nu, tijdelijk en tot na de coronapandemie, opgeheven. Dit impliceert dat de transitie van OSHAS 18001 naar ISO 45001 in principe remote kan worden uitgevoerd. Gezien ISO 17021 en dus ook de internationale eisen van het IAF ook voor Veiligheidschecklist Aannemers VCA van toepassing zijn, geldt dit in principe ook voor VCA.
Lees ook: Corona: ISO voorziet mogelijkheid voor audits vanop afstand


Auteur: Jan Dillen

Gepubliceerd op 21-04-2020

  227