Corona: vergadering organiseren met Comité vanop afstand?

Heel wat taken van het Comité houden rechtstreeks verband met Corona. Het is makkelijk om een vergadering te organiseren via Skype of Microsoft Teams.

Wat zijn de zaken die voor Corona belangrijk zijn om te worden besproken op het Comité (Codex, art. II.7-3)?

  • Adviezen over de maatregelen voor Corona (1°):
    Dit is de belangrijkste reden waarom de Comité-vergaderingen moeten blijven doorgaan. Deze maatregelen hebben rechtstreeks of onrechtstreek gevolgen voor het welzijn van de werknemers, waardoor het Comité moet betrokken zijn.
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen (7°):
     Meer in het bijzonder de mondmaskers zijn een belangrijk te bespreken punt op het Comité.
  • De specifieke maatregelen voor de inrichting van de arbeidsplaatsen (6°). 
  • Psychosociale risico's op het werk (8°):
    deze risico's kunnen ontstaan naar aanleiding van de arbeidsomstandigheden op het werk die wijzigen. Eventueel kan de arbeidsarts aan de vergadering deelnemen, gezien de Corona-pandemie natuurlijk belangrijke gezondheidsaspecten heeft.

De rondgangen van het Comité worden best uitgesteld tot na de corona-pandemie. Deze rondgangen kunnen perfect op een latere datum worden uitgevoerd.

De corona-pandemie heeft belangrijke gezondheidsrisico’s voor de werknemers en vraagt om bijkomende maatregelen. Al deze elementen moeten op het Comité Preventie en Bescherming worden besproken. Om deze reden is de beste manier van werken om het Comité Preventie en Bescherming vanop afstand te laten vergaderen.

Lees meer over Comité PBW op senTRAL.

 

Gepubliceerd op 01-04-2020

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  237