Nieuw coronavirus in China: moet u al preventieve acties ondernemen?

update 28/1

In december is een nieuw coronavirus opgedoken in China, en intussen is ook bevestigd dat dit virus zich kan verspreiden van mens tot mens. Moet u nu aan preventiemaatregelen denken?

 

(update 28/1) Wat we intussen weten is dat het virus zich verspreidt van mens tot mens en dat de infectie leidt tot een longontsteking (koorts, hoesten, kortademigheid). De ernstgraad is erger dan een gewone verkoudheid, maar minder dan SARS of MERS, ook minder dan griep. Het aantal bevestigde gevallen in China blijft stijgen en zit nu rond 5.000. Op 28 januari waren er 71 besmettingen buiten China  bekend waarvan enkele in Europa. Er is hier evenwel geen sprake van een epidemische verspreiding.

De verspreiding zoals momenteel gekend in China: rood = bevestigde besmettingen, beige = verdacht. (bron:https://3g.dxy.cn/newh5/view/pneumonia)
 
Geen reden tot paniek

Het advies WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) luidt dat er voorlopig geen speciale voorzorgsmaatregelen voor reizigers nodig zijn, en dat blijft voorlopig ongewijzigd. Reizen naar de provincie Hubei wordt wel afgeraden. Er zijn geen handelsbeperkingen. De bedrijven moeten dus momenteel geen specifieke maatregelen treffen; er wordt geen wereldwijde noodtoestand uitgeroepen.

Het blijft uiteraard aangewezen om de verdere evolutie van deze nieuwe aandoening zorgvuldig op te blijven volgen. Maar ervaring met eerdere gelijkaardige preventieve waarschuwingen voor ‘nieuwe’ of zeer gevaarlijke ziektes zoals het inherent gevaarlijker SARS-virus in 2003, de Mexicaanse griep (Influenza A H1N1) in 2009 en de uitgebreid besproken Ebola-outbreak in 2014, heeft ons geleerd dat het effectieve risico vaak veel lager is dan het gepercipieerde gevaar.

Er is geen reden tot onnodige ongerustheid of paniekreacties. Het is nog te vroeg om in te schatten wat de kans is op een epidemische verspreiding buiten China. Mocht dat gebeuren, dan zou het effect waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met dat van een (milde) griepepidemie (ter informatie: elk jaar overlijden er in België 500 tot 5.000 mensen aan de griep).

Richtlijnen

Sciensano (het voormalig Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) heeft een webpagina aan dit onderwerp gewijd met de richtlijnen en de updates, in het Nederlands en Frans.

WHO

Gepubliceerd op 22-01-2020

  163