Coronavirus: welke maatregelen kan u op de werkplek nemen?

Wat kan er op de werkvloer gedaan worden om het coronavirus in te dammen? In Canada en de Verenigde Staten worden controlelijsten gepubliceerd ten behoeve van de werkgevers.

 

Er heerst ongerustheid over het coronavirus uit Wuhan, dat sinds kort COVID-19 genoemd wordt. Er is geen reden tot paniek. En we mogen ons vooral niet laten verontrusten door ‘fake news’ en geruchten. Toch is de werkvloer een plaats waar mensen met elkaar in contact komen en waar virussen zich bijgevolg kunnen verspreiden. De werkomgevingen kunnen daar ook onder lijden. Bij een besmetting moeten ze mogelijk op verminderde capaciteit draaien of zelfs helemaal sluiten.

Beter voorkomen dan genezen

Daarom is het beter te voorkomen, en goed voorbereid te zijn. Volgens het Centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) kunnen werkgevers helpen het virus te bestrijden met een infectiepreventieplan dat voorziet in maatregelen zoals:

  • schone installaties voor het wassen van de handen ter beschikking stellen
  • ontsmettingsmiddelen voor de handen op basis van alcohol aanbieden wanneer er geen gewone sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn (of aan personen met buitendienst)
  • voorwerpen die vaak aangeraakt worden zoals deurkrukken, andere handgrepen, leuningen, waterkokers enz. vaker reinigen met gewone ontsmettingsmiddelen of met water en zeep
  • dozen papieren zakdoekjes ter beschikking stellen en het gebruik ervan aanmoedigen
  • het personeel aanmanen om geen kopjes, glazen, vaatwerk of keukengerei te delen, erop toezien dat de vaat met water en zeep wordt gewassen na gebruik
  • tijdschriften en kranten verwijderen uit wachtkamers of gemeenschappelijke ruimten (zoals koffiehoeken en keukens)
  • erop toezien dat de ventilatiesystemen goed werken
  • de werkpost of andere ruimten reinigen die mogelijk besmet zijn door iemand van wie vermoedt wordt dat hij of zij een infectie heeft of bij wie een infectie is vastgesteld
  • voor zoveel mogelijk taken (ook in hetzelfde gebouw) gebruikmaken van technieken om sociale afstand te creëren, zoals telefoon, videoconferentie of internet, de werknemers thuis laten werken of flexibele werktijden toestaan om de piekuren van het openbaar vervoer of een overbevolkte werkvloer te vermijden

Voor de sector van de gezondheidszorg voegt het CCHST aanvullende adviezen toe: "Neem voorzorgen tegen overdracht door contact en via druppeltjes. Die omvatten de keuze en het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): handschoenen en ziekenhuiskleding met lange mouwen engelaatsbescherming, dus een chirurgisch of operatiemasker en een veiligheidsbril, een gelaatsscherm of een chirurgisch of operatiemasker met een vizier erboven.
Gebruik ook een ademhalingsmasker N95 (en een veiligheidsbril) voor medische ingrepen waarbij aerosolen vrijkomen bij een persoon van wie vermoed wordt dat hij besmet is.”

In de Verenigde Staten oordeelt het agentschap voor preventie op het werk OSHA dat, "voor de meeste types werknemers," het risico van besmetting met het coronavirus "momenteel klein" is. Volgens het OSHA zijn "de werknemers met het grootste risico op blootstelling" tewerkgesteld in de gezondheidszorg (in ruime zin, dus ook ambulanciers, laboranten, hulpkrachten, ...), de mortuariumdiensten (forensische deskundigen, begrafenisondernemingen, ...), het luchtvervoer en het afvalbeheer.

Ook zakenreizen naar gebieden waar het virus zich verspreidt, zijn een risicofactor. De Amerikaanse centra voor de controle en preventie van ziekten (CDC) raden ondernemingen aan de annulering van niet-essentiële zakenreizen naar de getroffen gebieden te overwegen. Zij moeten ook een infectiebestrijdingsplan opstellen en dit met hun personeel bespreken. Dat moet erop gericht zijn zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken en een werking met beperkt personeelsbestand te plannen. Eén van de genoemde mogelijkheden is een meer doorgedreven toepassing van telewerk. Bronnen: 
-Info-coronavirus.be, FOD Volksgezondheid
-Coronavirus, CCHST.
-2019 Novel Coronavirus, OSHA
-Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to 2019 Novel Coronavirus, CDC, februari 2020.

Gepubliceerd op 04-03-2020

  369