Covid-19: afspraken over pbm in gezondheidssector

De 8 ministers van Volksgezondheid van ons land hebben een gezamenlijk akkoord gesloten over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) onder het zorgpersoneel. Het akkoord dateert eigenlijk al van 29 april, maar werd nu pas gepubliceerd.
Het interfederale protocolakkoord legt uit volgens welke principes de federale en deelstaatoverheden tot een prioriteringslijst voor de distributie van pbm in de zorgsector zijn gekomen.
In het akkoord engageren de partners zich om een solidariteitsstock aan te leggen. Elke overheid koopt zelf de nodige pbm aan voor de instellingen en sectoren die onder haar bevoegdheid vallen of waarvoor zij volgens de interfederale afspraken de verantwoordelijkheid op zich neemt. Maar van elke levering gaat er 20% verplicht naar de centrale stock in Peutie. Elke overheid kan op die stock terugvallen bij een urgentie. Op voorwaarde dat zij op een verantwoorde manier is omgegaan met haar pbm. De kosten zullen na de crisis verrekend worden, naargelang het aantal exemplaren dat elke overheid liet leveren uit de gezamenlijke voorraad.
Het akkoord zegt tot slot dat de communicatie over de bestellingen, leveringen en verdelingen uit de gezamenlijke stock op een gecoördineerde wijze dient te gebeuren: ‘Elke tegenspraak moet worden vermeden’.
Het interfederaal protocolakkoord trad op 29 april 2020 in werking.
En mocht u zich misschien afvragen wie die 8 ministers van Volksgezondheid dan wel zijn? Wel, dit zijn ze: Maggie De Block (federale regering), Wouter Beke (Vlaamse regering), Christie Morreale (Waalse regering), Bénédicte Linard en Valérie Glatigny (Franse Gemeenschapsregering), Alain Maron (Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel én College van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel), Elke Van Den Brandt (Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel) en Antonios Antoniadis (Duitse Gemeenschapsregering).

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 29-05-2020

  57