Covid-19: coronadatabank bij Sciensano blijft zeker nog tot eind juni in gebruik

De “coronadatabank” die aan het begin van de crisis werd opgericht bij Sciensano, het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, blijft nog even in gebruik. Zeker tot 30 juni 2020. De opgeslagen informatie is immers nodig voor het contactonderzoek (contacttracing) en voor wetenschappelijk, statistisch en beleidsondersteunend onderzoek rond Covid-19.
Het KB van 4 mei 2020 tot oprichting van de databank zou normaal ophouden uitwerking te hebben op 4 juni 2020. Te vroeg dus. Door de datum op te schuiven naar 30 juni 2020 moet ook de deadline voor het wissen van persoonsgegevens uit de databank worden aangepast. 9 juni wordt daar 5 juli 2020.
! Nog even dit: de organisatie van de contacttracing gebeurt op het niveau van de gewesten. Via een decreet van 29 mei 2020 werd op Vlaams niveau alvast de basis gelegd voor contacttracing tot eind 2021. Als tracers de info uit de databank willen blijven gebruiken, zal de bestaansduur allicht nog eens moeten worden verlengd…
In werking: 5 juni 2020. Buiten werking: 30 juni 2020.
Bron:Koninklijk besluit nr. 25 van 28 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 3 juni 2020.

Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 05-06-2020

  46