Covid-19: EU versoepelt marktregels om tekort aan PBM tegen schadelijke biologische agentia op te vangen

De Europese Commissie heeft in allerijl een aanbeveling uitgevaardigd waarin zij de markttoezichtsautoriteiten aanmaant om tijdelijk persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie III (schadelijke biologische agentia) toe te laten terwijl de conformiteitsbeoordelingsprocedure nog loopt. Europa wil zo iets doen aan het tekort aan gezichtsmaskers, oogbescherming, handschoenen en overalls die bescherming bieden tegen het Covid-19-virus. De Commissie stelt eenzelfde versoepeling voor voor bepaalde medische hulpmiddelen, zoals chirurgische maskers, onderzoekshandschoenen en operatiehemden.
Europa vraagt ook dat de conformiteitsbeoordelingsinstanties prioriteit zouden geven aan alle nieuwe verzoeken tot conformiteitsbeoordeling van PBM tegen Covid-19. En dat de marktautoriteiten zich prioritair zouden richten op de controle van die PBM.
Aangezien dergelijke PBM ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan de strijd tegen het Covid-19-virus, voegt de Commissie eraan toe dat de PBM’s zonder CE-markering alleen bestemd zijn voor gezondheidswerkers, eerstehulpverleners en ander personeel dat betrokken is bij de inspanningen om het Covid-19-virus in te perken en de verdere verspreiding ervan te voorkomen.

Gepubliceerd op 18-03-2020

  122