Covid-19: Europese Commissie lijst ‘cruciale beroepen’ op

In een mededeling van 30 maart 2020 lijst de Europese Commissie alle ‘werknemers in cruciale beroepen’ op. Ondanks alle beperkingen op het vrij verkeer van personen in de strijd tegen het coronavirus, hebben werknemers en zelfstandigen die een cruciaal beroep uitoefenen recht op vrije doorgang aan de grens. Zij kunnen ook maar één keer aan een gezondheidscheck onderworpen worden: ofwel in de lidstaat van vertrek, ofwel in die van bestemming. En dat geldt ook als zij op doorreis zijn.
Wij hernemen hierna de integrale lijst van de werknemers (en zelfstandigen) die de Europese Commissie als ‘werknemers in cruciale beroepen’ beschouwt. Het zijn:
 1. gezondheidswerkers, met inbegrip van paramedische beroepen
 2. verzorgend personeel in de gezondheidszorg, met inbegrip van kinderverzorgers, verzorgers van personen met een handicap en verzorgers in de ouderenzorg
 3. wetenschappelijk medewerkers in industrieën in de gezondheidssector
 4. werknemers in de farmaceutische sector en in de sector medische hulpmiddelen
 5. werknemers die betrokken zijn in de levering van goederen, met name in de distributieketen van geneesmiddelen, medische uitrusting, medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de installatie en het onderhoud ervan
 6. specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie
 7. technici op het gebied van informatie en communicatie en andere technici voor het essentiële onderhoud van de uitrusting
 8. beroepsbeoefenaars op het gebied van engineering zoals ingenieurs en technici op het gebied van energie en elektrotechnici
 9. personen die werken aan kritieke of anderszins essentiële infrastructuren
 10. vakspecialisten op het gebied van wetenschap en techniek (met inbegrip van technici op het gebied van waterinstallaties
 11. veiligheidswerkers
 12. brandweerlieden / politieagenten / gevangenisbewakers / beveiligingspersoneel / civielebeschermingspersoneel
 13. beroepsbeoefenaars op het gebied van de productie en verwerking van levensmiddelen en aanverwante beroepen en onderhoudspersoneel
 14. bedieners van arbeidswerktuigen op het gebied van levensmiddelen en aanverwante producten (met inbegrip van exploitanten van inrichtingen voor de productie van levensmiddelen)
 15. werknemers in de vervoerssector, met name:
  a.
  bestuurders van auto’s en bestelwagens en bestuurders van motorrijwielen, vrachtwagen- en buschauffeurs (met inbegrip van bus- en tramchauffeurs) en ambulancebestuurders, met inbegrip van bestuurders die vervoersbijstand verlenen in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en bestuurders die gerepatrieerde EU-burgers vervoeren vanuit een andere lidstaat naar hun plaats van herkomst
  b.
  luchtvaartpiloten
  c.
  machinisten; treincontroleurs en -begeleiders, personeel van onderhoudswerkplaatsen en personeel van infrastructuurbeheerders die betrokken zijn bij het beheer van het verkeer en capaciteitstoewijzing
  d.
  werknemers in de maritieme sector en in de binnenvaart
 16. vissers, en
 17. personeel van overheidsinstellingen, met inbegrip van internationale organisaties, in kritieke functies.

Gepubliceerd op 02-04-2020

  295