Covid-19: Lokale afwijkingen voor de binnenvaart

Omdat de voorschriften en termijnen uit de binnenvaartreglementering niet nageleefd kunnen worden door de maatregelen tegen het coronavirus, heeft de Vlaamse regering beslist om tijdelijk afwijkingen toe te staan. Op voorwaarde dat de veiligheid daardoor niet negatief wordt beïnvloed. De Vlaamse regering zegt niet wélke afwijkingen tijdelijk mogelijk zijn. Dat wordt overgelaten aan derden.
Het zijn de bevoegde autoriteiten (meestal: DG Scheepvaart), de waterwegbeheerders en de havenbedrijven die beslissen wélke afwijkingen zij toestaan, wáár zij die afwijkingen toestaan, en onder welke voorwaarden dat kan. Een afwijking kan bijvoorbeeld op een volledige waterweg slaan, of op een bepaald gedeelte ervan.
De Vlaamse regering legt geen andere regels op.
Zij eist alleen dat de afwijkingen tijdelijk zijn, dat ze gepubliceerd worden op de websites van de bevoegde organen en dat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op de hoogte wordt gebracht. Gaat het om een afwijking van een regel van supranationale oorsprong – zoals een afwijking op de voorschriften van de Rijnvaartcommissie – dan moet dat op voorhand gemeld worden aan het supranationale orgaan.
De mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de voorschriften voor de veiligheid geldt sinds 20 maart 2020 en blijft geldig zolang de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid van kracht blijft. Momenteel is dat tot en met 17 juli 2020.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 07-04-2020

  43