Covid-19: Opleidingen voor bestuurders gevaarlijk vervoer en veiligheidsadviseurs starten weer op

Als de opleidings- en examencentra voldoende beschermingsmaatregelen nemen, kunnen de opleidingen, bijscholingen en examens in de sector van het gevaarlijk vervoer weer van start gaan op 11 of 18 mei. Ook de diensten van de technische keuring zijn weer aan de slag. Maar om geen onnodige drukte te creëren, mogen de keuringen en herkeuringen van de voorbije maanden uitgesteld worden tot 4 of 17 november. Met een derde besluit tot wijziging van het coronabesluit inzake mobiliteit sleutelt het Vlaamse gewest tot slot aan de regels voor de taxibedrijven.
Chauffeur gevaarlijk vervoer
Vanaf 11 mei 2020 mogen er opnieuw opleidingen en bijscholingen georganiseerd worden voor bestuurders van transporteenheden die ándere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen vervoeren over de weg.
En vanaf 18 mei kunnen er opnieuw examens en controletests plaatsvinden.
Veiligheidsadviseur
De opleidingen en bijscholingen tot veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren gaan ook opnieuw van start op 11 mei.
En vanaf 18 mei kunnen er weer examens en controletests afgenomen worden.
Snelheidsbegrenzer en tachograaf
Snelheidsbegrenzers moeten om de 2 jaar gecontroleerd worden door een erkend installateur en zijn dan onderworpen aan een technische keuring. Als de termijn van 2 jaar verstrijkt in de periode van 13 maart 2020 tot en met 3 november 2020, mag die controle en keuring uitgesteld worden tot en met 4 november 2020.
Hetzelfde geldt voor de controle en keuring van de tachograaf. Als de tachograaf normaal gezien tussen 13 maart 2020 en 3 november 2020 gecontroleerd en gekeurd moest worden, dan kan dat nu uitzonderlijk nog tot en met 4 november 2020.
Voertuigen en taxi’s
Voertuigen die normaal gezien tussen 13 maart 2020 en 17 augustus 2020 (d.i. 1 maand na het einde van de noodmaatregelen) naar de technische keuring moesten, mogen volgens de huidige uitstelregeling nog tot 17 november 2020 (4 maanden na het einde van de noodmaatregelen) aangeboden worden bij de keuring. Dat betekent echter niet dat de gewone keuringsdatum mee opschuift. Behalve voor taxi’s, nuanceert het derde wijzigingsbesluit. Daar begint de nieuwe keuringstermijn pas te lopen vanaf de datum dat het voertuig voor keuring wordt aangeboden.
‘Beschikken over een minimale kennis van het Nederlands’ is één van de cruciale eisen om een taxibedrijf of een andere vorm van individueel personenvervoer te mogen uitbaten. De exploitant krijgt normaal gezien 2 jaar de tijd om te bewijzen dat hij aan die voorwaarde voldoet. Maar aangezien alle taalopleidingen tijdelijk stopgezet werden door de coronacrisis, hoeft de exploitant pas na 31 december 2020 het bewijs te leveren dat hij een goede basiskennis heeft van onze taal.
Het ministerieel besluit van 8 mei 2020, dat voor de derde keer het coronabesluit van 24 maart 2020 inzake mobiliteit wijzigt, is in werking getreden op 10 mei 2020.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 14-05-2020

  58