Covid-19: Sciensano verzamelt gegevens van coronapatiënten en hun contacten in Covid-19-databank

Sinds het coronavirus in België opdook, verzamelt Sciensano systematisch gegevens over besmettingen, hospitalisaties en overlijdens door Covid-19. Alle info komt terecht in een speciaal daarvoor opgerichte databank. Regering-Wilmès geeft die “Covid-19-databank” nu zijn vereiste rechtsgrond via haar 18de bijzondere machtenbesluit. De bepalingen van dat besluit zijn slechts tijdelijk: ze gelden van 4 mei tot en met 4 juni 2020.
Systematische gegevensverzameling
Sciensano, het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, kreeg bij het begin van de coronacrisis de opdracht om systematische gegevens te verzamelen in het kader van Covid-19. Alle info wordt opgeslagen in een database.
Het gaat in eerste instantie over de gegevens van gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde diagnose van het coronavirus uit de ziekenhuizen en over testgegevens, voorschriften en vermoedelijke diagnoses van labo’s, artsen, CRA’s (coördinerende en raadgevende artsen) in de rusthuizen, asielcentra, gevangenissen en triageposten. Maar ook over persoonsgegevens van mensen waarmee patiënten en personen van wie een arts een ernstig vermoeden van infectie heeft, in contact zijn geweest.
Contacttracing, onderzoek en preventie
De ingezamelde gegevens worden
  • gebruikt om patiënten en de mensen waarmee ze in contact zijn geweest op te sporen en de nodige aanbevelingen te doen (thuis blijven, thuis werken, enz.);
  • na pseudonimisering gebruikt voor toekomstig wetenschappelijk, statistisch en beleidsondersteunend onderzoek door epidemiologen verbonden aan de Covid-19 Risk Assessment Group of door epidemiologen gemachtigd door het informatieveiligheidscomité;
  • aan de gezondsheidsinspectiediensten van de gewesten bezorgd zodat ze initiatieven kunnen nemen ter preventie van de verdere verspreiding van infectieziekten.
Bewaartermijn persoonsgegevens en link met contacten
Regering-Wilmès geeft in haar besluit aan welke persoonsgegevens precies moeten worden opgeslagen in de databank en wanneer ze moeten worden gewist. Iedere link tussen een patiënt en de personen waarmee die in contact is gewest moet alvast worden gewist 21 dagen na opname in de databank.
Algemeen geldt ook dat Sciensano de ontvangen persoonsgegevens moet wissen vóór 9 juni 2020. Voor zover Sciensano de persoonsgegevens voor onderzoek meedeelt aan epidemiologen wordt de bewaartermijn vastgesteld door de Kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.
Beroepsgeheim
De medewerkers van het contactcentrum van Sciensano die alle gegevens ontvangen, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Bij overtredingen riskeren ze een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar en een geldboete van 100 tot 1.000 euro of één van deze straffen (art. 458 van het Strafwetboek).

Koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 4 mei 2020.


Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 06-05-2020

  54