Covid-19 sinds 23 oktober 2020: Maximum 200 personen binnen. Profvoetbal en tennistornooi zonder publiek

Op vrijdag 23 oktober besliste de federale regering om de anticoronamaatregelen van maandag 19 oktober alweer bij te sturen. De maatregelen gingen nog diezelfde dag in, om 18 uur.
De nieuwe maatregelen zijn:
 • De horecasector mag nog enkel tot 20u ’s avonds afhaalmaaltijden aanbieden met alcohol. De verkoop van alcohol was al verboden vanaf 20u ’s avonds.
 • Pretparken gaan opnieuw dicht.
 • Dierentuinen en dierenparken mogen openblijven, maar de binnenruimtes gaan op slot, met uitzondering van de sanitaire voorzieningen en de noodgebouwen.
 • Er blijft een samenscholingsverbod bestaan voor meer dan 4 personen. In afwijking daarvan geldt er voor georganiseerde binnenactiviteiten op professioneel, cultureel, religieus, onderwijs-, verenigings- of sportief vlak een maximum van 40 bezoekers, maar via een sectorprotocol of een protocol per activiteit kunnen er meer dan 40 personen toegelaten worden. Maar zelfs met een protocol kan dat aantal nooit hoger zijn dan 200, aldus het nieuwe besluit.
  Ook casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren zitten vast aan dat maximum van 40 bezoekers en kunnen daarvan afwijken via een protocol. Maar ook daar geldt nu dat een protocol niet meer dan 200 bezoekers kan toelaten.
  Voor evenementen en voorstellingen buiten geldt nog steeds een maximum van 400 personen. Voor sportwedstrijden bestaat er een apart regime.
 • Professionele sportwedstrijden vinden vanaf nu namelijk plaats zónder publiek.
 • Sportieve wedstrijden voor amateurs zijn verboden. Behalve voor spelertjes en jonge spelers tot en met 18 jaar. Elke wedstrijd mag bijgewoond worden door ten hoogste 1 lid van het huidhouden van elke deelnemer.
 • De eis om vooraf toelating te vragen aan de gemeente voor sportieve wedstrijden (van meer dan 200 deelnemers) op de openbare weg, wordt uitgebreid naar álle evenementen, voorstellingen en wedstrijden op de openbare weg. De gemeente kan niet meer afwijken van de nieuwe maxima. Ook niet voor permante infrastructuren met een zittend publiek.
 • Bepalingen in protocollen die meer dan 200 personen (binnen) of meer dan 400 personen (buiten) toelaten, of die profwedstrijden met publiek toelaten of amateurwedstrijden met meer publiek dan 1 gezinslidper speler, verliezen tijdelijk hun geldigheid.
Het ministerieel besluit voert tot slot nog enkele correcties door:
 • Het drank- en eetverbod geldt niet alleen op de nog toegelaten markten, maar ook op de toegelaten kleine kermissen.
 • De regels op de samenscholing en op het aanbieden en nuttigen van drank en eten gelden niet voor vitale handelszaken, bedrijven en diensten.
 • De verplichte sluiting van alle eet- en drankgelegenheden geldt evenmin in de transitzones van de luchthavens en voor de dak- en thuislozenopvang.
Al deze maatregelen zijn in werking getreden op vrijdag 23 oktober 2020, om 18u, en blijven geldig tot en met 19 november 2020.
Intussen hebben de 3 gewesten alweer strengere maatregelen afgekondigd.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 29-10-2020

  31