COVID-19 vaccinatiecampagne in voorbereiding

 Als alles goed gaat, kunnen we in België in de loop van januari starten met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus voor prioritaire groepen. Maar welke zijn dat precies, en zullen de werkgevers via hun externe en interne diensten hierin een actieve een rol te spelen hebben? Een korte en voorlopige weergave van de huidige stand van zaken.
 
 

Momenteel zitten drie vaccins in de laatste rechte lijn voor goedkeuring in Europa:  Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca-Oxford hebben alle noodzakelijke stappen al doorlopen. Pfizer-BioNTech en Moderna hebben al een aanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en wachten op goedkeuring van de autoriteiten. Intussen zijn alle drie bedrijven al begonnen met de productie.

Europa heeft hiernaast met nog drie farmabedrijven contracten afgesloten (Janssen Pharmaceutica, CureVac en Sanofi-GSK), maar die zitten nog in de onderzoeksfase. België heeft via Europa ingetekend in vijf koopopties: de vaccins van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, Janssen Pharmaceutica en CureVac, en op 2 december is beslist om ook Moderna aan dit lijstje toe toe te voegen. Momenteel hebben we bestellingen voor 11,4 miljoen mensen, maar zeker in het eerste kwartaal van 2021 zullen lang niet al deze vaccins al beschikbaar zijn.


(foto: Unsplash)Wie mag eerst?

De Hoge Gezondheidsraad heeft vorige zomer al een advies opgesteld over de prioritaire groepen voor de coronavaccinaties, van zodra ze beschikbaar zijn.

Hier spreekt men over drie doelgroepen die prioriteit moeten krijgen bij de vaccinatie tegen SARS-CoV-2, op basis van de beschikbare gegevens en statistische analyses:

  • alle gezondheidswerkers, om hun gezondheid en hun beschikbaarheid te garanderen in het geval van een mogelijke volgende golf of pandemie van COVID-19
  • alle personen ouder dan 65 jaar
  • patiënten in de leeftijd van 45-65 jaar met de volgende co-morbiditeiten die het risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen: obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente vaste kankers (of kankerbehandelingen)

Aanvullende prioriteiten binnen de bovengenoemde groepen kunnen nodig zijn als er een beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar zou zijn.

De externe diensten hebben via Co-Prev gevraagd om ook rekening te houden met een eventuele prioritaire voorrang aan werknemers in essentiële sectoren of functies zoals ook beschreven in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020. Dit om de essentiële productie en dienstverlening te helpen waarborgen, en de epidemische verspreiding van het SARS-CoV-2-virus sneller een halt te helpen toeroepen.

Vaccinatiecampagne in de maak

De overheid is gestart met een interfederale “Task Force” onder leiding van regeringscommissaris Corona Pedro Facon, die de precieze modaliteiten gaat bekijken van de covidvaccinatiecampagne. Zo is al beslist dat het vaccin gratis ter beschikking gesteld zal worden aan de bevolking, en (ook voor de hogervernoemde prioritaire groepen) louter op vrijwillige basis.

De werkgroep zal in haar strategie ook rekening moeten houden met de eigenschappen van de verschillende kandidaat-vaccins. Het vaccin van Pfizer-BioNTech bijvoorbeeld moet (op de laatste dagen voor het plaatsen na) op -70°C bewaard blijven. Ook zijn er twee spuitjes nodig voor een volledige bescherming. En omdat er in de eerste maanden slechts beperkte hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zullen zijn, zal men in de hogervernoemde doelgroepen aanvullende prioriteiten moeten stellen.

Of deze campagne zal gebeuren via (onder meer) de interne en externe diensten, is momenteel nog niet zeker en zal dus van meerdere factoren afhangen. Er zal alleszins een andere strategie/verdeling nodig zijn dan doorgaans het geval is voor het influenzavaccin. En hopelijk wordt dit alles voldoende op voorhand uitgeklaard dan dit jaar het geval was voor de griepvaccinatiecampagne.

 

Auteur: Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia

Gepubliceerd op 02-12-2020

  58