Covid-19 vanaf 1 december: Schema. Regering soepeler voor shopping en musea. Telewerk blijft verplicht

De federale regering zwakt de coronamaatregelen van de tweede golf een eerste keer af: de horeca blijft dicht, maar niet-essentiële ondernemingen en verenigingen, musea en zwembaden mogen op 1 december terug opengaan, onder voorwaarden. Tenminste, als de lokale overheid het daarmee eens is. Nog vanaf 1 december – en dus niet alleen tijdens de eindejaarsfeesten – geldt er een totaalverbod op vuurwerk en bommetjes.
Niet-essentiële ondernemingen en verenigingen kunnen vanaf 1 december weer opengaan, maar de lokale overheden kunnen die opening of heropening schorsen of verdagen als zij menen dat de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden.
Nog opmerkelijk is dat de minimale algemene regels voor de ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (B2C-ondernemingen), nu ook gelden als er binnen de sector een coronaprotocol of -gids bestaat. Tot nu moesten B2C-ondernemingen de minimale algemene regels alleen respecteren ‘bij gebrek aan een dergelijk protocol of van toepassing zijnde Gids’. Bovendien moeten zij niet alleen hun personeelsleden en consumenten tijdig duidelijk zichtbaar op de hoogte brengen van de geldende preventiemaatregelen, maar ook alle betrokken derden, zoals de leveranciers. Mondmaskers zijn voortaan verplicht (tot nu: sterk aanbevolen) in alle voor het publiek toegankelijke ruimtes én wanneer de anderhalvemeterregel niet gevolgd kan worden.
Op het vlak van telewerk en sociaal contact verandert er niets. Al mogen alleenstaanden met Kerst wel een extra persoon uitnodigen. Dat mag niet op oudejaarsavond. De avondklok blijft gelden. Ook in de nacht van Oud naar Nieuw.
Deze federale maatregelen gelden van 1 december 2020 tot 15 januari 2021.
In het Brussels en Waals gewest bestaan er soms strengere regels, o.m. wat de avondklok, het alcoholverbod, het samenscholingsverbod en de mondmaskerplicht betreft. Die gelden maar tot 13 december.
Schematisch:
Maatregel
Bron
Telethuiswerk
Verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten.
Tenzij onmogelijk omwille van aard van functie of omwille van continuïteit bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening. Met attest werkgever.
Geen teambuildings met fysieke aanwezigheid.
Tijdelijke buitenlandse werknemer of zelfstandige
Bouw, schoonmaaksector, land- en tuinbouw, vleessector:
 • Registratieplicht.
 • Controle op Passagier Lokalisatie Formulier.
 • Niet voor grensarbeiders en verblijf van minder dan 48u.
Politie
Afwijkingen op arbeids- en rusttijden mogelijk.
B2C-ondernemingen – Toegelaten activiteiten
Protocol of sectorgids naleven.
Minimumverplichtingen respecteren:
 • Informatieplicht (ook derden).
 • Individueel winkelen (uitz.). Maximum 30’ (tenzij op afspraak).
 • 1 consument/10m2 publieksoppervlakte (uitz.). Ev. toegangscontrole.
 • Mondmaskerplicht. Ev. andere pbm.
 • Handgels.
 • Verplichting tot desinfecteren en ventileren.
 • Covid-19-contactpersoon.
 • Specifieke verplichtingen voor winkelcentra (ook: toegangscontrole).
Lokale overheid kan (her-)opening van niet-essentiële onderneming of vereniging verdagen of schorsen.
B2C-ondernemingen – Verboden activiteiten.
 • Eet- en drankgelegenheden. Uitz.: afhaalmaaltijden mogelijk tot 22u. Vanaf 20u zonder alcohol. 5 uitz.: bv. grootkeukens en dienstenzones langs snelwegen. Met extra verplichtingen.
 • Niet-medische contactberoepen: schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons.
 • Dienstverlening zonder anderhalve meter afstand (uitz. vitale belangen).
 • Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten. Verbod op verkoop van goederen aan, en in huis. Uitz.: Levering aan huis, en plaatsing in huis van vooraf bestelde goederen is toegelaten
 • Markten. Lokale overheid kan uitz. toestaan. Onder voorwaarden.
B2C. Nachtwinkels
Open van gebruikelijke openingsuur tot 22u
Verboden activiteiten
Waterpijp roken in plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.
Gebruik van pyrotechnische artikelen, geluids- of carbuurkanonnen.
Alcoholverbod
Verbod op verkoop tussen 20u en 5u.
Avondklok
Tussen 0u en 5u. Uitz. voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.
Samenscholingsverbod
Meer dan 4 personen. Kinderen t.e.m. 12 jr. niet meegeteld. Uitz.
Huwelijk
Echtgenoten + kinderen t.e.m. 12 jr. + getuigen + ambtenaar burgerlijke stand/bedienaar eredienst.
Begrafenis
Max. 15 personen + kinderen t.e.m. 12 jr.
Eredienst
Verbod op collectieve uitoefening.
Uitz. huwelijk en begrafenis.
Uitz. Opname van de dienst. Max. 10 personen.
Betoging
Statisch.
Max. 100 personen.
Na toelating gemeente.
Verkiezingen
Geen samenscholingsverbod voor buitenlandse verkiezing. Na toestemming lokale overheid.
Knuffelcontact
1 nauw contact per 6 weken in huis.
Alleenstaande: 1 knuffelcontact + 1 bijkomende persoon in huis. Maar niet samen, behalve op 24 of 25 december 2020.
Mondmaskerplicht
B2C-ondernemingen: in voor het publiek toegankelijke ruimtes.
Eet- en drankgelegenheden die open mogen blijven.
Als niet mogelijk om anderhalvemeterregel te respecteren. Uitz.: bv. kinderen.
Op openbaar vervoer.
In: winkels, winkelcentra, bibliotheken, gerechtsgebouwen, enz.
Verbod op niet-essentiële reizen
Naar België.
Behalve vanuit EU-landen en landen op lijst FOD BuZ.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 01-12-2020

  24