Covid-19 Vlaams gewest: premie voor cursisten die individuele beroepsopleiding moeten stopzetten verlengd, maar ook ingeperkt

De premie die het Vlaams gewest toekent aan cursisten die hun individuele beroepsopleiding (IBO) moesten stopzetten door de coronamaatregelen, loopt nog tot en met 14 mei 2020. De maatregel is dus met 3 weken verlengd.
! Al is er wel een belangrijke wijziging: de regel blijft dan wel dat wie een premie krijgt, die ontvangt voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft beslist dat de premie na 14 mei echt wel wordt stopgezet. Zelfs als de IBO-overeenkomst na die datum nog doorloopt, zullen er voor die periode geen premies meer worden toegekend. In het initiële besluit was dit anders: toen was 12 juni 2020 als uiterste datum geprikt. Of met andere woorden: voor IBO-overeenkomsten die langer zouden lopen dan 12 juni, kon een premie worden gekregen tot 12 juni 2020.
Hoe dan ook: de vergoeding is voorzien voor iedere IBO-overeenkomst die liep op 12 maart of die na 12 maart werd opgestart en die door de coronamaatregelen is stopgezet. Cursisten die aan de slag konden blijven, kunnen de premie dus niet aanvragen. De vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd en bedraagt 70% van het bedrag waar de cursist recht op had op het moment dat de overeenkomst is stopgezet.
Het premiebesluit van 27 maart 2020 heeft nu uitwerking vanaf 13 maart 2020 en treedt buiten werking op 14 mei 2020.
Het verlengingsbesluit treedt in werking op 23 april.

Ministerieel besluit van 23 april 2020 tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 5 mei 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31 maart 2020.


Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 06-05-2020

  40