Veiligheid

Daling aantal verkeersdoden in 2017

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden op onze wegen maar liefst 11% gedaald in de eerste 9 maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode in 2016. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden. Ook het aantal ongevallen met gewonden daalt met 6%. Het Brussels Gewest kent een lichte stijging van het aantal verkeersdoden (+3 doden). In de provincie Antwerpen steeg het aantal fatale ongevallen enorm (+20 doden).

Bron beeld: Fotolia & Freepik

 

Alle indicatoren dalen op nationaal niveau

Het aantal doden ter plaatse is sterk gedaald op onze wegen in de eerste 9 maanden van dit jaar: -11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (ofwel 363 doden ter plaatse in plaats van 407). Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden.

Ook het aantal gewonden daalt (van 38.165 naar 35.735, ofwel -6%), net zoals het aantal letselongevallen (van 29.681 naar 27.966, ofwel -6%). Al deze indicatoren zitten op het laagste niveau sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004.

Lichte stijging aantal verkeersdoden in Brussel

Het aantal doden is forser gedaald op de Vlaamse wegen (van 202 naar 168 doden, ofwel -17%) dan in Wallonië (van 198 naar 185, ofwel -7%). Vlaanderen laat een laagterecord optekenen, terwijl er in Wallonië in 2014 betere resultaten werden opgetekend. In Brussel is het aantal doden gestegen van 7 naar 10.  Het aantal letselongevallen en gewonden daalt wel in de 3 gewesten.

Forse stijging van het aantal doden in Antwerpen

In Vlaanderen noteren we in elke provincie een daling van het aantal letselongevallen. De daling voor letselongevallen is het sterkst in Limburg (-14,5%). 

Het aantal doden daalt bijna overal, in West-Vlaanderen (-19 doden) en Oost-Vlaanderen (-18) is de daling het grootst. Er is enkel een forse stijging van het aantal verkeersdoden in de provincie Antwerpen. Daar vielen er maar liefst 20 doden meer. Het is al van 2011 geleden dat het er nog zoveel dodelijke slachtoffers vielen in het verkeer. De stijging is vooral opvallend bij de voetgangers (van 2 naar 11 doden ter plaatse) en bij de motorrijders (van 1 naar 9 doden). 

Ongevallen met bromfietsen

Het aantal letselongevallen vermindert voor alle types weggebruikers, behalve voor de ongevallen met vrachtwagens. (+1%). De grootste daling zien we bij de bromfietsen (-14%).

Hoewel het aantal letselongevallen met een bromfiets nog nooit zo laag was, is het aantal doden in deze ongevallen wel gestegen van 7 naar 16. Ze zijn dus ernstiger geworden. Het aantal doden onder de voetgangers is licht gestegen (van 44 naar 47 doden). Daarentegen is het aantal ongevallen waarbij een wagen betrokken is het sterkst gedaald (van 209 naar 175 doden). 

Geen daling aantal letselongevallen tijdens de weeknachten

Alleen tijdens de weeknachten is er geen daling genoteerd van het aantal letselongevallen, maar stagneren de cijfers. Wat het aantal doden betreft, is de daling het grootst tijdens het weekend (-31 doden). In de week vielen er 13 doden minder.
 

Nooit minder jongeren gestorven in een ongeval

Het aantal ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken is (tussen 18-24 jaar), is met 9% gedaald en het aantal doden in deze ongevallen daalde met 12%. Dat zijn de beste resultaten ooit. De afgelopen 10 jaar is het aantal jongeren dat in het verkeer omkwam zelfs met meer dan 50% gedaald.

Conclusie

Deze resultaten voor de eerste 9 maanden van het jaar tonen een positieve evolutie van de verkeersveiligheid op onze wegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De evolutie van het aantal ongevallen en gewonden is gunstig.

Dat geldt ook voor het aantal doden ter plaatse, de dalende trend volgt de evolutie die we al voor het hele jaar 2016 noteerden. Vias wacht nog de resultaten van de laatste 3 maanden van 2017 af om definitieve conclusies te trekken. 
Minister van mobiliteit Bellot vindt de huidige balans bemoedigdend, maar benadrukt dat er nog werk aan de winkel is om de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te halen. “De strijd tegen recidivisme en rijden onder invloed van alcohol zijn enkele van onze prioriteiten om dat doel te halen.”
 
De volledige barometer met alle statistieken kan u terugvinden op de website van VIAS.

Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 19-12-2017

  277