De corona-preventiechecklist van Constructiv


 Constructiv, het sectorfonds voor de bouwsector, stelde een preventiefiche op voor werkgevers en werknemers om veilig werken op bouwplaatsen mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk om de preventiehiërarchie toe te passen zoals voorzien is in de Welzijnswet en de Codex over het welzijn op het werk.
 

Deze preventiefiche bevat een overzicht van de collectieve en persoonlijke preventiemaatregelen die bedrijven en werknemers moeten toepassen. Een algemene infofiche in meerdere talen kunt u downloaden via www.info-coronavirus.be.

 
Welke maatregelen moet u als werkgever onthouden?
 
 • Telewerken en social distancing (> 1,5m tussen twee personen) gelden als belangrijkste basisprincipes
 • Hou vergaderingen en (lunch)pauzes in de buitenlucht in plaats van in de werfkeet. Gebruik de sociale voorzieningen (refter, kleedruimte,…) niet op hun volledige capaciteit, zodat werknemers voldoende afstand kunnen houden.
 • Werfvergaderingen met externen organiseert u bij voorkeur digitaal.
 • Verminder het gebruik van en het aantal personen in de werfkeet. Zorg voor een rotatie in de aanwezigheid van werknemers in kleine groepjes.
 • Collectief vervoer: werknemers mogen enkel samen naar en van een bouwplaats rijden of vervoerd worden als de principes van social distancing toegepast kunnen worden. Als dit niet mogelijk is, dan is individueel vervoer het enige mogelijke alternatief. En als deze piste niet haalbaar is, dan moeten de activiteiten on hold gezet worden in afwachting van een mogelijke versoepeling van de huidige lockdownmaatregelen.
 • Zorg voor een schone sanitaire voorziening en voldoende zeep, papier om de handen te drogen en extra desinfecterende middelen voor de handen.
 • Voor werknemers onderweg moet u voldoende desinfecterende middelen op basis van alcohol ter beschikking stellen.
 • Gedeeld materiaal moet regelmatig gereinigd en ontsmet worden.
 • Zorg ervoor dat de ventilatiesystemen in de werfkeet goed werken en onderhouden worden.
 • Een goede handhygiëne is efficiënter dan een mondmasker.
 • Een mondmasker (type FFP2 of FFP3) is relatief weinig zinvol om zichzelf te beschermen tegen het COVID-19-virus. Dergelijk maskers zijn vooral nuttig voor besmette personen, zodat zij anderen niet kunnen besmetten.
 • Het dragen van een mondmasker blijft uiteraard wel nuttig om beschermd te zijn tegen gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen, zoals bijvoorbeeld kwartsstof. Belangrijk: een eventuele schaarste of hogere prijzen van mondmaskers ontslaat u als werkgever niet van uw verplichting om de nodige preventiemaatregelen op de werkplek te voorzien!
 
Welke maatregelen moet u als werknemer onthouden?
 
 • Een mogelijke COVID-19-besmetting treedt op als u symptomen hebt van een luchtweginfectie met een plotse start, gecombineerd met minstens één van de symptomen (minstens 38,5 graden koorts, hoest, keelpijn of kortademigheid).
 • Blijf thuis als u ziek bent.
 • Raak uw ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen.
 • Hoest of nies in uw elleboogplooi en niet in uw hand. Gebruik een papieren zakdoek. Gooi gebruikte zakdoeken meteen weg in een afgesloten vuilnisbak.
 • Reinig en desinfecteer regelmatig voorwerpen die gemeenschappelijk gebruikt worden.
 • Was uw handen voldoende lang en vaak.
 • Geef geen gereedschap door.
 • Hou voldoende afstand (> 1,5m).
(foto: archief WKB-FC)


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 21-04-2020

  199