De economische waarde van normen

Goed nieuws voor preventieadviseurs die de aanschaf en het gebruik van normen niet verkocht krijgen bij hun werkgever: uit een recente studie van de VUB blijken normen niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor de portefeuille.
 

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde in opdracht van de Belgische normeringsinstelling NBN een onafhankelijke marktstudie uit. Daarin wordt nagegaan welke impact normen hebben op de economie, en welke voordelen normengebruik heeft voor bedrijven en organisaties.

Er werd nog niet eerder een marktonderzoek gevoerd naar de relatie tussen normen en economie in België. Dankzij deze studie kan de impact op de economie worden bekeken aan de hand van empirisch onderbouwde inzichten:

 • normen maken ongeveer 0,2% deel uit van het Belgische bnp (bruto nationaal product)
 • normen dragen 19% bij aan de groei van het Belgische bnp
 • normen dragen 19% bij aan de toename van arbeidsproductiviteit
Voordelen voor bedrijven

Naast dit macroperspectief werd in het onderzoek ook op het niveau van individuele bedrijven gepeild naar de mogelijke voordelen van normen.

Hieronder volgen de vijf grootste voordelen voor (individuele) organisaties om normen te gebruiken:

 • normen dragen bij aan het verhogen van de veiligheid voor werknemers en consumenten (52,9% van de respondenten gaat akkoord met de stelling dat normen zorgen voor een reductie van risico’s)
 • normen zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van producten en diensten (70,3% van de respondenten onderschrijft deze stelling)
 • normen zorgen voor een gelijk speelveld (level-playing-field) voor alle bedrijven die op een competitieve manier de markt willen betreden (38,3%).
 • normen zorgen voor meer efficiëntie en minder transactiekosten (38,8%)
 • normen geven bedrijven de kans om bij te blijven met de vooruitgang van de techniek (32,1%)
Zijn er nadelen?

De studie is niet blind voor enkele nadelen die bij het gebruik van normen de kop opsteken:

 • Ondanks het feit dat veel nationale normen de laatste twintig jaar zijn omgezet in normen die voor de hele EU gelden, blijven er nog veel normen over die nationaal zijn (in de EU en daarbuiten). Al deze verschillende normen vragen aparte audits en certificeringen, en bovendien zetten ze een rem op de internationale handel.
 • Normen zorgen voor directe en indirecte administratieve kosten die aan een certificering verbonden zijn. Dit maakt het moeilijker voor kleinere spelers op de markt.
 • Veel bedrijven zijn van mening dat normen een hinderpaal vormen voor innovatie op de markt en voor de commercialisering van innovatieve producten en diensten, juist omdat certificering veel tijd en middelen vraagt.

Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 10-11-2020

  4