De Europese Week voor veiligheid en gezondheid 2020

 Van 19 tot 23 oktober vieren we weer de jaarlijkse “Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk”. De campagne staat in dit pandemiejaar in het teken van “Een gezonde werkplek”, het thema dat drie jaar lang (nog tot en met 2022) door EU-OSHA wordt uitgelicht.
 

De overkoepelende driejaarlijkse campagne “Een gezonde werkplek” staat deze keer in het teken van een groeiend Europees probleem: spier- en skeletaandoeningen ten gevolge van werk.
De slogan luidt: “Gezond werk: verlicht de last!”

Waarom een Europese Week?

Het doel van deze Europese Week is het welzijn op het werk Europese aandacht te geven, en bedrijven met elkaar in communicatie te laten gaan. Het einddoel is “(het) bewustzijn te verhogen van het belang van een actief, participerend beheer van veiligheid en gezondheid op de werkplek”.

Wat musculo-skeletale aandoeningen betreft staan volgende doelen centraal:

  • meer bewustwording over werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen en hun negatieve effecten op personen, bedrijven en de samenleving als geheel
  • samenwerking bevorderen, zodat er doeltreffende preventieve maatregelen worden getroffen om deze aandoeningen aan te pakken


Wat staat er op het programma?

Voorlopig staat er nog weinig op de Kalender van de Europese Week.
Ook op de website van BeSWIC (Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk), het ‘focal point’ dat de Belgische acties coördineert, is nog niets concreets te vinden

Nochtans is het de bedoeling om meer media-aandacht te krijgen via zogenaamde “bewustmakingsevenementen”. Het kan dan gaan om filmvertoningen, evenementen op sociale media, conferenties, tentoonstellingen, wedstrijden, trainingen enzovoort.

Belgische bedrijven gezocht

EU-OSHA roept alle Europese bedrijven op om hun ideeën voor een evenement door te geven aan het betreffende focal point (voor België dus BeSWIC).

Voorts is EU-OSHA op zoek naar:
  • Campagnepartners voor het uitwisselen van goede praktijken en voor het bespreken van belangrijke prestatie-indicatoren waarmee veiligheid en gezondheid op het werk kunnen worden bevorderd. Het Evenement voor uitwisseling van Goede Praktijken is voorzien in oktober 2021.
  • Mediapartners: een pool van journalisten en redacteuren die belangstelling hebben voor het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), en in het bijzonder voor de campagnes voor gezonde werkplekken. Op dit moment heeft België nog geen mediapartner.
  • Bedrijven die willen meedingen naar een Award voor goede praktijken voor een gezonde werkplek. Uitreiking is voorzien voor april 2022.

Ten slotte kan nog vermeld worden dat de afsluitende topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” plaats heeft in november 2022.

 

Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 11-10-2020

  44