Veiligheid

De nieuwe PBM verordening: alle deadlines op een rijtje

Op 31 maart 2016 is de nieuwe PBM verordening gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.  De nieuwe PBM verordening (2016/425/EU)  vervangt dus de oude PBM richtlijn (89/686/EEG). De overgangsperiode bedraagt echter 7 jaar.

Daarom zetten we enkele tussentijdse deadlines voor u op een rijtje:
  • April 2018: de nieuwe PBM verordening zal effectief van toepassing zijn in alle EU-lidstaten. De PBM Richtlijn uit 1989 wordt definitief ingetrokken. Inbreuken op de verordening worden vanaf dan beboet. 
  • April 2019: Vanaf dan mogen zullen er geen PBM meer in de handel gebracht mogen worden conform de oude Richtlijn. Alle PBM moeten vanaf dan voldoen aan de bepalingen uit de nieuwe verordening.
  • April 2023: Typekeuringen volgens de oude Richtlijn zullen vanaf dan niet meer geldig zijn. 
Meer info over de nieuwe PBM verordening en een handige tijdlijn kan u raadplegen in: Nieuwe Europese Wetgeving over PBM gepubliceerd 
 

Gepubliceerd op 08-08-2017

  338