Veiligheid

Defibrillatoren worden te weinig gebruikt

In ons land hangen 10.000 automatische externe defibrillatoren (AED) op in bedrijven, stations, … Het gebruik ervan blijkt echter teleurstellend laag, zo meldt De Standaard. De grootste drempel? Omstaanders zijn vaak terughoudend om de toestellen te gebruiken. 

 
 
Zelfs ongetrainde leken kunnen het leven redden van iemand die een hartstilstand krijgt, door een elektrische schok toe te doenen met een AED. Wie ingrijpt binnen 3 tot 5 minuten na het bewustzijnsverlie, kan de overlevingskansen 50-70% verhogen. 
 
In een rapport dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) op 26 oktober publiceerde, schatten experts dat in België jaarlijks slechts tussen de 6 en 28 levens worden gered met de defibrillatoren. Dat is weinig in verhouding tot de 10.000 beschikbare toestellen. 
 
Het potentiële aantal reddingen ligt volgens KCE veel hoger, namerlijk jaarlijks meer dan 700 personen. Het gaat dan om personen die een hartstilstand krijgen in een openbare ruimte, waar omstaanders rondlopen en waarbij een hartprobleem de hartstilstand veroorzaakt. De kloof tussen het potentieel en de relateit is dus zeer groot. 
 
Hoe komt het dat zo weinig mensen de defibrillators gebruiken? Enkele vernoemde oorzaken:
  • Er bestaat geen volledig overzicht van waar de AED’s overal hangen. 
  • Minder dan 2,5% van de omstaanders durft een elektrische schok toe te dienen als iemand een hartstilstand krijgt. 
  • De AED lost niet alle problemen op. De handmatige reanimatie blijft essentieel om de tijd te overbruggen tot de elektrische schok, zodat bloed naar de hersenen blijft stromen. Minder dan de helft van de bevolking weet echter hoe je zo’n hartmassage uitvoert. 
     
Arts expert Hans Van Brabandt roept de overheid op om scholen en werkgevers meer in te laten zetten op opleidingen, zodat reanimeren een basisvaardigheid wordt. 
 
Inspiratie vinden we bij onze noorderburen en in Scandinavië. Daar geldt een beter uitgewerkt beleid om defibrillatoren te plaatsen en om burgers reanimatietechnieken aan te leren. 

 

Gepubliceerd op 03-11-2017

  210