Veiligheid

Depressies veroorzaken 3 jaar arbeidsongeschiktheid bij 1 op 4 werknemers

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Ziekenfondsen (10 oktober) voerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een studie uit over de impact van depressies op het werk. Van de werknemers met een depressie blijft 27 procent arbeidsongeschikt voor een periode van drie jaar. 

Oorzaak nummer 1

Een depressie is de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in België: 7 procent van de Belgen kampte het voorbije jaar met een depressie. Om de financiële gevolgen van de ziekte beter in kaart te brengen, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een raming gemaakt van de uitgaven van 26.600 volwassenen, tussen de 18 en 65 jaar, die lijden aan een depressie.
 
Ze analyseerden geneesmiddelen, psychotherapiezittingen, ziekenhuisopnames en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen over een periode van vijf jaar. Daaruit bleek dat 25 procent van de volwassenen, die kampen met een depressie, minstens één keer in het ziekenhuis wordt opgenomen voor psychiatrische verzorging en dat voor een periode van 65 dagen. 27 procent van de patiënten blijft 3 jaar arbeidsongeschikt en voor 17 procent is dat zelfs vijf jaar.

Remedies

Om de ziekte in de kiem te smoren, kiest men vaak voor psychotherapie. Ondanks dat dit de meest aanbevolen behandeling is, heeft slechts de helft van de volwassen patiënten een terugbetaalde psychotherapie gevolgd. Vaak was de behandeling te kort om de gezondheidstoestand te verbeteren en greep men terug naar antidepressiva. Maar ook bij de behandeling met geneesmiddelen rijzen vragen. De helft van de depressieve volwassenen slikt vier maanden per jaar antidepressiva. Nochtans bevelen artsen vaak een langere kuur van negen tot twaalf maanden aan.

Grote kosten 

De uitgaven voor geneeskundige verzorging van een depressieve volwassene lopen op tot 5.900 euro per jaar, dat is het driedubbele van de gemiddelde uitgave van de Belgische burger (1.800 euro). Bij 10 procent van de patiënten liggen die kosten door ziekenhuisopnames en arbeidsongeschiktheid zelfs nog hoger. Het gaat hierbij om patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen voor psychiatrische verzorging. Hun ziekenhuisrekening kan oplopen tot 14.500 per jaar. Als we daarbij de arbeidsongeschiktheid in rekening brengen, lopen de kosten op tot maar liefst 27.900 euro.
 
Meer info op senTRAL:

Gepubliceerd op 13-10-2015

  170