Veiligheid

Deze kosten kan je vermijden door te investeren in preventie

Wat brengen investeringen in preventie eigenlijk op? Het is een veel gestelde vraag en het antwoord hangt af van verschillende aspecten. Een preventiebeleid bestaat immers uit een complex geheel van maatregelen. Toch kunnen we deze vraag trachten te beantwoorden door stil te staan bij vermeden ongevalskosten. Genserik Reniers, expert in economische aspecten van veiligheid, licht toe welke aspecten we niet over het hoofd mogen zien. 

Investeringen in preventiemaatregelen verlagen de kans op een arbeidsongeval en de bijhorende kosten. Reniers onderscheidt maar liefst 10 verschillende ‘hypothetische baten’ van de preventie-investering, of ook: ‘ de vermeden ongevalskosten’. We lichten 3 van de 10 vermeden ongevalskosten voor u toe. 
 

Menselijke schade

In het ergste geval leiden arbeidsongevallen tot gewonden of zelfs doden. Uiteraard kan schade van dat formaat, die een grote impact heeft op zowel het leven van het slachtoffer als dat van naasten, niet gevat worden in cijfers. Dit is dan ook het belangrijkste argument om te investeren in preventie. 
 
Maar toch zijn er enkele financiële overwegingen die een werkgever moet maken om te alle tijden te vermijden dat er gewonden vallen in het bedrijf. Ongevallen leiden vaak tot letsels waardoor werknemers tijdelijk of voor langere periodes hun job niet meer kunnen uitoefenen. Dat zorgt op zijn beurt voor een verminderde productie. Bovendien moet de werkgever op zoek gaan naar vervanging.  Reken daar nog de medische uitgaven voor de verzorging van het slachtoffer en de reïntegratiekosten bij. 
 

Materiële kosten

een arbeidsongeval kan materiële schade aanrichten aan:
- het eigen materiaal: zoals machines, producten of gebouwen;
- het materiaal van omwonenden, bedrijven in de buurt of openbare eigendommen. 
 

Wettelijke kosten

De kans bestaat dat een werkgever en/of zijn hiërarchische lijn aansprakelijk gesteld worden voor de schade van een arbeidsongeval. En wie aansprakelijk gesteld wordt, moet de boetes en schadevergoedingen betalen. Daarnaast moeten ook de kosten van de juridische bijstand in rekening gebracht worden.

 

Meer economische baten van preventie? 

Het volledige overzicht van de 10 vermeden ongevalskosten en de bijhorende berekeningen kan u raadplegen op senTRAL: Baten van veiligheid, vermeden ongevalskosten 
Lees ook de volledige reeks: “Economische aspecten van veiligheid” van Genserik Reniers op senTRAL. Het gelijknamige boek verschijnt in oktober 2017. 
 
 
 

Gepubliceerd op 08-09-2017

  426