Deze week werken we aan Werkgeluk


De week van 23 tot 27 september is de “Week van het Werkgeluk”. De slogan staat voor een 
actieweek die de aandacht moet vestigen op het belang van werkgeluk voor werknemer maar ook voor werkgevers.
 
“We zijn ervan overtuigd dat werkgeluk een werkwoord is, dat pas ervaren wordt als alle partijen eraan meewerken,” legt Hilde De Man uit, verantwoordelijke van de discipline Psychosociale Aspecten bij Idewe. Met deze actieweek wil de EDPBW-groep mensen en organisaties samenbrengen om van werkgeluk “de normaalste zaak van de wereld van te maken. Geluk mag geen exclusieve ambitie zijn voor de vrijetijd of de privéomgeving. Wie gelukkig is, is gezonder, vitaler, vrolijker, socialer en succesvoller.”
Werkgevers hebben alle belang bij gelukkige werknemers. Die zijn meer betrokken, productiever, coöperatiever, creatiever en innovatiever, zijn minder vaak ziek en hebben minder kans op een burn-out. De gelukkige medewerker maakt bovendien gemakkelijker contact, wat in de huidige netwerkstructuren een belangrijke vaardigheid is.
De Man noemt vijf geluksfactoren die een belangrijke rol spelen: positieve emoties, uitdagend werken met een gericht doel, flow ervaren in je werk, betekenisvol werk, sociale relaties. “Steeds meer organisaties proberen actief dat werkgeluk te stimuleren door een omgeving te creëren waar produceren niet de enige doelstelling is, maar waar ook geïnvesteerd wordt in tijd en middelen om aan de persoonlijke ontwikkeling te werken, te ontspannen of in te zetten op gezondheidspromotie. Elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk betaalt zich volgens een onderzoek van Rath en Harter in 2010 vijf keer terug.”
Op de website van de Week van het Werkgeluk kan u een Manifest ondertekenen, waarmee u zich als organisatie engageert om een concrete activiteit te voorzien om het werkgeluk in uw organisatie te versterken.

Gepubliceerd op 23-09-2019

  71