Veiligheid

Discriminatie van zwangere werkneemsters nog steeds realiteit

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is op zoek naar moeders die willen getuigen over hoe hun werkgever omgaat met zwangere werkneemster. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen behandelt regelmatig klachten over discriminatie van zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die ondanks de beschermende regelgeving, toch hun werk verliezen en omwille van hun zwangerschap de deur worden gewezen. Hoe wijdverbreid is dit probleem en waar gaat het goed? In samenwerking met Vlerick Business School lanceert het Instituut een onderzoek naar de ervaringen van zwangere vrouwen met collega’s, chefs, medewerkers, klanten, leveranciers,… Ook onderneemsters en vrouwen die werk zoeken, worden opgenomen in de studie. Het Instituut lanceert een oproep voor getuigenissen.
 
Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: “De klachten die het Instituut ontvangt, vormen natuurlijk een belangrijke aanwijzing. Ontslag, arbeidsvoorwaarden en aanwerving komen daarin naar voor als grote knelpunten. Hoewel het niet mag, vragen sommige werkgevers in een sollicitatiegesprek toch naar de kinderwens van de sollicitant. Contracten worden niet verlengd, beloofde promoties blijven uit… In 2015 ontving het Instituut op die manier heel wat confronterende verhalen. Bij 39% van de klachten over werk is er een rechtstreeks verband met zwangerschap. Het topje van een ijsberg, of grote pechvogels?”
 
De vorige studie, die het Instituut liet uitvoeren in 2008, geeft aan dat discriminatie van zwangere vrouwen nog steeds de realiteit is: 75% van de ondervraagde werkneemsters werd op het werk geconfronteerd met minstens één negatief gevolg van haar zwangerschap. Een gelijkaardig onderzoek in Nederland wijst er bovendien op dat het fenomeen niet afneemt, maar dat vrouwen nu minder snel klacht indienen. Recent onderzoek in de U.K. toont aan dat pesterijen van zwangere vrouwen vaak voorkomen. 
 
Het Instituut doet daarom een oproep aan moeders om te getuigen over hun positieve en negatieve ervaringen. Dat kan via het e-mailadres gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be. Deelnemen aan het onderzoek kan via de link op de site van het Instituut
 
Vrouwen die zelf het slachtoffer werden van discriminatie en getuigen kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met het Instituut via het gratis nummer 0800/12 800, of het klachtenformulier op de website invullen.
 
Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 24-11-2016

  248