Dringende oproep aan de externe diensten (en bedrijven)

 De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft een oproep gedaan naar alle externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Ze stellen vast dat er ondanks de enorme bewustmaking en opgestelde adviezen rond het nemen van maatregelen, deze niet overal even consequent worden nageleefd, waardoor het virus opnieuw vrij spel krijgt. Dit is een oproep om zo snel mogelijk de bevoegde ambtenaren in te schakelen om de nodige handhavingsmaatregelen te laten nemen.
 
 

Ze vragen de preventieadviseurs van de externe diensten om, als zij zwaarwichtige overtredingen van de coronamaatregelen vaststellen, dit te melden aan de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk die dan onmiddellijk een onderzoek kunnen opstarten en passende maatregelen nemen.

Hieronder de lijst van zwaarwichtige overtredingen van de coronamaatregelen op het werk:

1. De werkgever, die schriftelijk in kennis is gesteld door één van de toezichthoudende inspectiediensten van (zwaarwichtige) overtredingen op de naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het werk te beperken, laat na deze inbreuken te regulariseren.

2. De werkgever weigert de maatregelen inzake quarantaine, isolatie en contactopsporing strikt na te leven (bv. werkgever -met uitzondering van de gezondheidszorg- verplicht positief geteste asymptomatische medewerkers of werknemers die van rode zones terugkeren toch naar het werk te laten komen).

3. De werkgever weigert telewerk in te voeren voor de functies die zich daartoe lenen.

4. De werkgever heeft geen/onvoldoende maatregelen genomen om de social distancing van 1,5 m te garanderen op arbeidsplaatsen die zich daartoe lenen.

5. Op arbeidsplaatsen waar de social distancing niet kan worden gegarandeerd, heeft de werkgever geen passende maatregelen genomen, zoals bepaald in de generieke gids en in voorkomend geval de sectorgids, om een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden, met voorrang van collectieve boven individuele maatregelen.

6. Op arbeidsplaatsen waar organisatorische en collectieve beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming kunnen bieden en waar de social distancing niet kan worden gegarandeerd, geldt er geen mondmaskerplicht.

7. Er geldt een volledige of gedeeltelijke mondmaskerplicht voor de werknemers van de onderneming, doch er worden geen mondmaskers ter beschikking gesteld door de werkgever.

8.  In het bedrijfsrestaurant:
a.       is er geen 1,5 m tussen de tafelgezelschappen en ook geen plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief van minsten 1,8 m hoog aangebracht;
b.       wordt met meer dan vier personen aan eenzelfde tafel gezeten;
c.       wordt er niet gegeten op zitplaatsen (bv. statafels, walking dinner);
d.       blijven de personen niet zitten aan hun eigen tafel;
e.       wordt de mondmaskerplicht niet nageleefd in keuken en/of eetzaal;
f.        wordt er bediend aan de bar;
g.       wordt er geen register met contactgegevens van één klant per tafel bijgehouden.

9.  Er zijn onvoldoende sanitaire maatregelen getroffen inzonderheid inzake handhygiëne en onvoldoende of onvoldoende en/of onaangepaste sanitaire voorzieningen en middelen.

10. De werkplekken, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen worden niet voldoende grondig of niet frequent genoeg gereinigd en gedesinfecteerd, inzonderheid met betrekking tot oppervlakken die door meerdere personen worden aangeraakt.

11. Er is onvoldoende luchtverversing van de werklokalen en/of recirculatie van lucht.

12. Er wordt gebruik gemaakt van ventilatoren of elektrische handblazers in de toiletten.

13. In het door de werkgever gemeenschappelijk georganiseerd transport worden onvoldoende maatregelen genomen om virustransmissie te voorkomen (te veel in eenzelfde voertuig, geen mondmasker, onvoldoende ontsmetting van de oppervlakken).

14. In de hierna vermelde sectoren (bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vlees) waarbij de werkgever een tijdelijk beroep doet op in het buitenland verblijvende werknemers of zelfstandigen, wordt het register met verblijfsgegevens niet bijgehouden of geen toezicht gehouden op het correct invullen van het passagierlokalisatieformulier.

FOD WASO


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 29-10-2020

  287