Drones: het alziend oog bij HSE inspecties?

Drones kunnen het toezicht voor welzijn op het werk bijstaan bij het inspecteren van werkplekken. Ze capteren veel meer dan wat een mens kan zien. We overlopen de voordelen en de aandachtspunten van een drone-inspectie. 


bron foto: Pexels

Sinds een jaar zet US OSHA, de HSE autoriteit van de Verenigde Staten, drones in voor HSE-inspecties bij werkgevers. Zo’n drone inspectie biedt een aantal voordelen. Drones kunnen: 
  • grote oppervlakken inspecteren op kortere tijd;
  • gevaarlijke plaatsen of moeilijk te bereiken plaatsen inspecteren;
  • meer risico’s detecteren; 
  • beeldmaterialen maken van de volledige werkplek. Zo’n beelden vormen een waardevolle aanvulling op het traditionele inspectierapport en kunnen bedrijven helpen bij het bijsturen van hun preventiebeleid. 
Maar een drone inspectie vergt een grondige voorbereiding. Dit zijn de aandachtspunten:
  • De inspectie moet goedkeuring krijgen om de drones inspectie uit te voeren. De HSE-inspectie van de VS wil in de toekomst zonder toestemming drones inspectie uitvoeren. Zij gaan er van uit dat verzet tegen een drone inspectie net wijst op de nood van een extra inspectie, om mogelijke veiligheidsinbreuken te detecteren. 
  • Er moet een risicoanalyse uitgevoerd worden vooraleer de inspectie kan starten. Zijn er veel mensen in de buurt? Is er een luchthaven gesitueerd in de nabije omgeving? 
  • Er moet een gedetailleerd vluchtplan opgesteld worden dat de route en de vliegtijden van de drone bevat. 
  • De drone-inspectie vereist de aanwezigheid van een HSE inspecteur en een opgeleide dronepiloot. 
Meer info op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 11-02-2019

  239