Veiligheid

E-learning wint veld

BarometerHSE barometer #4

Onder de sensibiliseringsmiddelen scoort ‘e-learning’ steeds beter in onze barometer: digitaal ontwikkelde leerprogramma’s die op een computer gevolgd worden. Bijna een kwart van zowel de HSE-professionals als de medewerkers antwoordt dat e-learning effectief voor sensibilisering in hun bedrijf of organisatie gebruikt wordt.

Dat neemt niet weg dat nog steeds 77% van de HSE-professionals momenteel geen e-learning gebruikt. Maar ook zij staan er veel positiever tegenover dan het management (45% t.o.v. 19%) in bedrijven waar het nog niet wordt ingezet. En het blijken vooral de gewone medewerkers te zijn die met 58% antwoorden dat ze e-learning wel zien zitten.

Waar het al wél een beproefd middel is, geeft het reële gebruik van e-learning een verdeeld beeld: ongeveer de helft van die gebruikers blijkt het “wel eens” in te zetten voor sensibilisering, bij de andere helft bleek dat “vaak” en soms zelfs “constant” te gebeuren.

Barometer 2017-info 05-NLNog veel drempels

Maar er blijven nog veel drempels voor e-learning overeind. Er zijn heel wat praktische belemmeringen, zoals ploegenarbeid, werk op de baan, op locatie of werven, een gebrek aan geschikte of toegankelijke pc’s, geen ondersteuning van een ICT-dienst, geen budget…

Daarnaast worden er in de enquête ook veel bezwaren genoemd die alles met mensen te maken hebben. Niet zelden verwijzen HSE-professionals en managers naar de lage opleidingsgraad van de doelgroep, de leeftijd of een gebrek aan bereidheid van sommige werknemers… of van het management. HSE-mensen krijgen immers vaak gewoon geen medewerking van hun directie om e-learning uit te proberen, als ze al genoeg middelen krijgen om medewerkers te sensibiliseren.

Soms vinden zij e-learning niet persoonlijk genoeg. “Persoonlijk contact blijft belangrijk. We zijn als preventieadviseur al te weinig gekend in de organisatie, en een opleiding is het moment bij uitstek om je kenbaar te maken, je kennis te tonen en te zorgen dat mensen bij je terechtkomen.” “Problemen situeren zich hier voornamelijk op psychosociaal vlak.” Andere HSE-mensen vinden hun eigen kennis en ervaring met e-learning dan weer onvoldoende om het toe te passen.

Ook het management verwijst soms naar een gebrek aan kennis om e-learning toe te passen, maar beroept zich ook op andere argumenten om het idee opzij te schuiven, zoals de preventieadviseur of de bedrijfscultuur.

Sommige werknemers lijken last van koudwatervrees te hebben, of hebben weinig vertrouwen in de bereidheid van hun collega’s om echt in een e-learning project mee te stappen. “Uit ervaring weet ik dat meer dan de helft dit niet zal lezen of doen.” “Niet iedereen kan makkelijk met apps overweg.” “Zal door veel werknemers niet gebruikt worden.”

De meerwaarde

Misschien is het belangrijkste perceptieprobleem waarmee e-learning vandaag nog kampt, een gebrek aan inzicht in de meerwaarde. En dat geldt zowel voor managers, andere werknemers als voor veel HSE-professionals zelf. Men is vertrouwd met klassieke opleidingen en traditionele sensibilisering, en men ziet niet goed in wat e-learning daaraan zou kunnen toevoegen. In dit artikel op senTRAL vindt u al enkele aanzetten om directie en medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden.

Deze enquête voor de HSE-barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

-- tekst: Joris De Vroey -- infografiek: Kristel Weyns

Volgende week #5: Managementsystemen

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Gepubliceerd op 02-06-2017

  245