Veiligheid

ECHA Stakeholders' Day

ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen dat belast is met de uitvoering van de Europese REACH- en CLP-regelgeving, organiseerde op 1 september in Helsinki een 'Stakeholders Day' over biociden. 


ECHA-stakeholdersday

Het programma vindt u hier, ook de presentaties zijn online beschikbaar. Ook online-deelnemers konden rechtstreeks vragen stellen aan de sprekers. ECHA belooft dat de video-opnames heel binnenkort online beschikbaar zullen zijn.

ECHA

Gepubliceerd op 01-09-2016

  127