Veiligheid

Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet

HSE barometer #1


Barometer -iconHet is belangrijk om werknemers te betrekken bij de uitwerking van een HSE-beleid. Toch is de betrokkenheid van medewerkers vaak beperkt. Een mogelijke verklaring is het perceptieverschil: directieleden geloven dat medewerkers vaker betrokken worden bij het HSE-beleid dan wat de medewerkers zelf aangeven. Dit kan verklaren waarom de directie geen bijkomende stappen onderneemt om de betrokkenheid te verhogen. Zeer opvallend: één op de drie medewerkers weet zelfs niet wie de preventieadviseur in zijn/haar organisatie is.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer: HSE Barometer. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX in december 2016. Een kleine 2.000 respondenten nam deel.

Barometer 2017-info 01-NL

Verschillende meningen over de betrokkenheid van medewerkers bij het HSE-beleid

Medewerkers en directieleden zijn het vaak oneens over de betrokkenheid van medewerkers bij het HSE-beleid. Zo geeft maar liefst 76% van de directieleden aan dat medewerkers betrokken worden bij het veiligheidsbeleid. De medewerkers zelf schatten dit veel lager in, slechts 35% van de medewerkers geeft aan betrokken te worden bij het veiligheidsbeleid.

Directieleden en medewerkers zijn het er over eens dat de betrokkenheid van medewerkers bij het milieubeleid lager ligt dan bij het veiligheidsbeleid. Volgens 45% van de directieleden wordt de mening van werknemers omtrent het milieubeleid gevraagd. Ook hier schatten de medewerkers zelf deze betrokkenheid lager in. Slechts 22% van de medewerkers heeft het gevoel dat zijn/haar mening gevraagd wordt over het milieubeleid.

Bijna de helft van de medewerkers geeft aan zelf suggesties ter verbetering van het milieu- en veiligheidsbeleid aan te brengen.

De preventieadviseur en de milieucoördinator: niet door iedereen gekend

Een derde van de medewerkers weet niet wie de preventieadviseur binnen zijn/haar organisatie is. Ongeveer de helft van de medewerkers weet niet wie de milieucoördinator is. Deze cijfers liggen in lijn met een grootschalig HSE-onderzoek van Wolters Kluwer in 2013.

Ook bij de directieleden zien we een onvolledige bekendheid van de preventieadviseur en de milieucoördinator. Eén op de tien directieleden weet niet wie de preventieadviseur is en één op de twintig directieleden weet niet wie de milieucoördinator is.

-- tekst: Sophie Van de Vyver -- infografiek: Kristel Weyns

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Gepubliceerd op 12-05-2017

  211