Een dynamische COVID-scan van evenementen


Worden de traditionele ‘walking dinner’ en netwerking een verre herinnering? Het ‘COVID Event Risk Model’ geeft aan wat er nog kan in coronatijden. (foto: archief – VITO)

 
Sinds 1 juli  kunnen organisatoren van publieksevenementen aan de slag met het ‘COVID Event Risk Model’. Dit is een gratis beheersmodel dat een generieke, dynamische scan van events doorvoert, ongeacht grootte of type.

Het ‘COVID Event Risk Model’ is beschikbaar in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, en werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, onderzoekers en de Alliantie van Belgische Eventfederaties ontwikkeld. Tijdens dit ontwikkelingsproces was er ook nauw contact met de experts van de GEES, het Nationaal Crisiscentrum, provinciegouverneurs en de federale regering.

Organisatoren kunnen hiermee het COVID-veiligheidsrisico van elk evenement scannen en aanpassen aan de hand van een kleurentabel (groen, oranje of rood). Dit label dient vervolgens als referentie voor lokale overheden om vergunningen te verlenen aan (voorlopig) eenmalige events die sinds 1 juli in de publieke ruimte georganiseerd worden met meer dan 200 mensen. De finale beslissingsbevoegheid ligt dus op gemeentelijk of stedelijk niveau.

Het COVID Event Risk Model voert dus een generieke, dynamische scan van events uit. Deze tool wordt begeleid door een COVID Event Risk Model Protocol, dat een organisator helpt inschatten of zijn event aan de gevraagde parameters kan voldoen. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het deelnemerspubliek. Voor bepaalde sectoren (sport, cultuur, horeca,…) zijn specifieke protocollen voorzien.

Hoe?

Het COVID Event Risk Prevent Protocol steunt op drie pijlers:

  • een maximale fysieke afstand: is fysieke afstand bewaren tussen deelnemers praktisch haalbaar? kn men de mensenstroom op een gecontroleerde manier doorheen het event leiden?
  • een maximale hygiëne: kunnen de gekende hygiënemaatregelen maximaal gerespecteerd worden voor personen en oppervlakken? is er voldoende ventilatie voorzien?
  • een maximale hoeveelheid data: weet men wie wanneer aanwezig is (bijvoorbeeld op meerdaagse events)? - dat zorgt ervoor dat men vooraf en achteraf beter kan communiceren; ook op het vlak van contact tracing

Op basis van deze pijlers werden 20 parameters van de COVID Event Scan opgesteld die in het protocol verder gefinetuned worden. Het gaat om 13 event-kenmerken en 7 maatregelen:

Kenmerken:
1.       Indoor/outdoor
2.       Eventdynamiek
3.       Dichtheid
4.       Capaciteitsgebruik
5.       Kwetsbare groepen
6.       Lokale focus
7.       Mobiliteit
8.       Meerdaags
9.       Aanwezigheidstijd
10.   Interactie
11.   Lawaai
12.   Drank
13.   Voeding
 
Maatregelen:
1.       Registratie
2.       Bezoekerstelling
3.       Ontsmettingsprotocol
4.       Crowd Management Plan
5.       Sensibiliseren COVID-maatregelen
6.       Hygiënische voorzieningen
7.       Veiligheidscommunicatie
Scannen

Nadat de plannen voor een evenement uitgetekend zijn, kan men met de COVID Event Scan berekenen hoe veilig het is. Na een inlogprocedure kan men meerdere events invoeren en scannen. De scan is een vragenlijst met eenvoudige vragen waarbij alle parameters uit het protocol worden overlopen. Het gebruik van deze tool zorgt ook voor een leerproces bij gebruikers, omdat ze in het proces leren wat (niet) kan op het vlak van event-veiligheid.

Belangrijk om weten is dat de ingevoerde scanparameters voortdurend bijgestuurd worden, al naargelang de COVID-19-pandemie verder evolueert. Het is dus mogelijk dat organisatoren na verloop van tijd een nieuwe scan moeten uitvoeren om op die manier alle bijgestuurde en nieuwe parameters mee te nemen in de analyse.

Bovendien houdt het toegekende veiligheidslabel na een scan geen rekening met klassieke veiligheidsvereisten zoals brandveiligheid of nooduitgangen. Deze veiligheidsaspecten blijven uiteraard cruciaal naast de nieuwe, specifieke COVID-veiligheidseisen en -maatregelen.

Tijdens het invullen van een scan krijgt de gebruiker mogelijke verbeterpunten aangereikt, zodat hij zijn evenement optimaal kan aanpassen.

Rode, oranje of rode veiligheidsscore

Een groene score betekent dat een event ‘COVID-proof’ is. Bij een oranje score moet de organisator enkele aanpassingen doen. Een rode score vereist een grondig herdenken van het event-format. Men kan deze adviesscore als pdf downloaden, en samen met het veiligheidsdossier aan gemeente of stad bezorgen, die daarna de knoop doorhakt of het event wel of niet mag plaatsvinden.


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 04-08-2020

  59